...

Vijf nieuwe regeringscommissarissen waren present, vertelt dokter Marc Moens. "Alle 21 stemgerechtigde leden stemden voor de begroting - ik kan me niet herinneren dat dat eerder is gebeurd."Reserves waren er nochtans op de banken van de werkgevers, die stelden dat je geen sociaal paradijs kunt bouwen op een economisch kerkhof. Dokter Moens kan zich daarnaast geen ander jaar herinneren dat de uitgaven van de technische raming ook zijn aangenomen als uitgangspunt voor de nieuwe begroting. "Meestal moeten daar minstens enkele honderden miljoenen af." "Algemeen werd aangevoeld dat er met de nieuwe minister toch een kentering is in het beleid", meent dokter Moens. De enige deelbegroting waarop bespaard wordt is die van het geneesmiddelenbudget. "De afspraken tussen het kabinet van minister Frank Vandebroucke en de farmaceutische industrie worden al vastgelegd om te onderhandelen over een nieuw pact."In 2021 zal op geneesmiddelen 150 miljoen euro worden bespaard - 100 miljoen betreft maatregelen waaraan ook de zorgverleners, met name de artsen, zullen moeten bijdragen: voorschrijven van meer biosimilars en andere maatregelen om vaker goedkoop voor te schrijven. De financiering van oncologische behandelingen wordt ook herbekeken. "Daarover loopt een project binnen het Riziv waar Riziv-baas Jo De Cock hard zijn schouders heeft onder gezet. De conclusies ervan hebben wat vertraging opgelopen met de covidcrisis." Daarnaast zijn er nu meer details bekend over de deelbudgetten. Het budget van de artsenhonoraria bedraagt bijna 8,9 miljard euro. "Dat rondt af op 9,2 miljard euro als je er ook het (grote) aandeel van de artsen in de laagvariabele zorg bijtelt."