...

Alcoholmisbruik gaat gepaard met herval en heropnames. Het feit dat verzekeringen weigeren om tussenbeide te komen is een reden voor patiënten om deze hulp niet meer op te zoeken. Veel patiënten zeggen dat ook vlakaf. Gezien dit alles is het een schande dat een door de ICD erkende ziekte uitgesloten wordt van de verzekeringspolissen, het is trouwens niet het enige psychiatrisch exclusiecriterium. Het corrigeren van deze malversaties verdient dan ook de aandacht van de politiek zodat we zoveel mogelijk personen zo adequaat mogelijk kunnen behandelen, ten gunste van de patiënt en van de maatschappij. Alcoholmisbruik is wel degelijk een ziekte, geen eigen keuze.