...

In het begin van haar voordracht zei ze: "Ik hoop dat op het einde van mijn uiteenzetting niemand zich een margarita gaat aanschaffen op de Riverwalk. Zelfs de kleinste hoeveelheid alcohol verhoogt het risico op borstkanker." Dat deelde ze mee op grond van een analyse van de gegevens van een cohortonderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd bij een miljoen vrouwen, waarin het risico werd geëvalueerd volgens de hoeveelheid alcohol."Zelden vind je zo'n goede dosis-responsrelatie in de epidemiologie", vervolgde ze. "Gedurende vele jaren hebben epidemiologische onderzoeken een zwakke, maar coherente correlatie aangetoond tussen alcoholgebruik en het risico op borstkanker. Iedereen zou moeten weten dat alcohol een risicofactor is."De volgende dag op hetzelfde symposium werden tijdens een presentatie van posters gratis 'verfrissingen' uitgedeeld. Om 17 uur was een groot aantal van de 7.500 congresgangers naar de tentoonstellingszaal gekomen om posters te bekijken en ... voor een verfrissing. De enige alcoholhoudende dranken waren wijn en bier. Naar schatting heeft 40% van de congresgangers alcoholhoudende dranken genuttigd.Aan Jennifer Ligibel, oncologe aan het Dana-Farber Cancer Institute in Boston werd gevraagd om commentaar te geven bij deze 'paradox'. Ligibel is niet tegen matig alcoholgebruik. "Alcohol maakt deel uit van het sociale weefsel", verklaarde ze. "Het is inderdaad zo dat er duidelijke (epidemiologische) bewijzen zijn dat alcoholgebruik correleert met een maligne tumor, waaronder borstkanker. Maar de epidemiologische resultaten zijn niet per se klinisch relevant." Ze vertelde dat er al sinds 50 jaar onderzoek wordt verricht naar het verband tussen alcohol en kanker. "Met de enorme hoeveelheid gegevens waarover we beschikken, zijn zelfs kleine verschillen (in consumptie) statistisch significant", zei ze. Waarvan akte.