...

Bent u aangesloten bij een alarmcentrale dan hoeft u integendeel zelf niets te doen. De centrale zal dan de aanmelding op zich nemen.Om uw alarmsysteem aan te melden kunt u terecht op de website www. politie.be. De registratie gebeurt aan de hand van uw identiteitskaart.U dient wel te beschikken over een E-idcard-lezer of een token. Op de website dient u een ganse reeks gegevens in te geven, zoals onder andere de aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (woning, praktijkruimte), de aard van het risico van de plaats, de gegevens van de gebruiker en diens meer. Langsgaan op het plaatselijk politiekantoor om de melding te doen is integendeel niet mogelijk.U moet het alarmsysteem overigens aanmelden binnen de 10 dagen na ingebruikstelling. Als een van de gegevens die u moest ingeven wijzigt, moet u binnen de 10 dagen een wijziging doorgeven. Stelt u het systeem buiten gebruik dan dient u dat al eveneens binnen de 10 dagen te melden.Opgelet: houdt u zich niet aan deze regels dan kunt u zelfs een administratieve geldboete krijgen.