...

The Akkermansia Company® is een voedingssupplement op basis van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila. Deze bacterie maakt deel uit van ons darmmicrobioom. Ze werd een twintigtal jaar geleden ontdekt in het lab van prof. Willem de Vos aan de universiteit van Wageningen. Akkermansia muciniphila kwam in de belangstelling, want onderzoek toonde herhaaldelijk aan dat de bacterie schaarser is in het darmmicrobioom van personen met verschillende aandoeningen, zoals obesitas, diabetes type 2 en hypertensie, in vergelijking met wat men vaststelt bij gezonde personen. De hypothese ontstond dat Akkermansia muciniphila deel uitmaakt van de bescherming van het lichaam tegen metabole en cardiometabole risicofactoren. Deze hypothese werd in eerste instantie bevestigd met dierproeven: toediening van supplementen van Akkermansia muciniphila belemmerde het ontstaan van obesitas bij muizen die een vetrijk dieet kregen, zonder dat dit gepaard ging met verhoogde afscheiding van vet in de stoelgang. Tegelijk werden ook insulineresistentie en laaggradige inflammatie in vetweefsel tegengegaan. Prof. Patrice Cani en zijn team van het Louvain Drug Research Institute (UCLouvain) speelden een doorslaggevende rol in verder onderzoek, waaruit bleek dat Akkermansia muciniphila het doordringen van bacteriële lipopolysachariden in het bloed voorkomt - een gestegen merker bij verstoring van de barrièrefunctie van de darm. Vermoedelijk is het gunstige effect van Akkermansia muciniphila dus toe te schrijven aan een versterking of herstel van de darmbarrière, waardoor bacteriële toxines met een ongunstige invloed op het metabolisme niet langer in het bloed kunnen doordringen. Zoals de bepaling muciniphila het zegt, leeft deze bacterie overigens in de slijmlaag van de darm, die één van de componenten van de darmbarrière vormt. Een scharniermoment was de klinische studie Microbes4U, die onder leiding van prof. Cani in 2019 werd gepubliceerd in Nature. In deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie werden 40 personen met obesitas en metabool syndroom opgenomen. Niet alleen een preparaat van levende Akkermansia muciniphila werd hierin getest versus placebo, maar ook een gepasteuriseerde vorm, geschikt voor het bewaren en gebruik op langere termijn - Akkermansia muciniphila is immers een anaerobe bacterie. Beide preparaten bleken veilig en goed verdragen, maar tegen de verwachtingen in kwam de gepasteuriseerde vorm doeltreffender uit de hoek dan de levende. "Dat was volkomen contra-intuïtief", commentarieert de onderzoeker terwijl hij de resultaten overloopt: ten opzichte van placebo vermocht gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila na drie maanden behandeling een significante afname van de insulineresistentie (met 33%), de insulinemie (34%), de totale cholesterol (8,6%), de leverinflammatie (20%), het lichaamsgewicht (2,27 kg), alsook de heup- en lendenomtrek en de bacteriële lipopolysachariden in het bloed. Ondanks deze bemoedigende resultaten wil Patrice Cani toch nog kwijt dat het hier niet om een magic bullet gaat, maar om een bevorderlijk onderdeel van het globale beleid bij mensen met overgewicht, met of zonder gestoorde glycemie en andere metabole afwijkingen. In september 2021 gaf de EFSA (European Food Safety Authority) te kennen dat de gepasteuriseerde bacterie Akkermansia muciniphila mag beschouwd worden als een veilig voedingssupplement onder de gebruiksvoorwaarden en -hoeveelheden die in het dossier werden voorgesteld. Het voedingssupplement The Akkermansia Company® wordt gecommercialiseerd door het gelijknamige bedrijf, een spin-off van de UCLouvain en de Universiteit van Wageningen, met Patrice Cani en Willem de Vos als medestichters. CEO Michael Oredsson meldt dat de lancering in België een wereldprimeur is. "Maar dankzij de goedkeuring die we intussen ook in de VS kregen, heeft The Akkermansia Company® toegang tot de belangrijkste markten wereldwijd", vult hij aan. Hij wil het middel bredere ontwikkelingsperspectieven bieden. Studies zijn aan de gang om de effecten op het metabolisme verder in kaart te brengen, maar ook andere toepassingsgebieden worden onderzocht. Geen ijdele doelstelling, want uit onderzoek blijkt dat het darmmicrobioom bij heel wat lichaamsfuncties en aandoeningen betrokken is. Eén voorbeeld is de as tussen hersenen en darm: het darmmicrobioom zou een rol spelen bij het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Vandaar dat The Akkermansia Company SA de handen in elkaar geslagen heeft met een nieuwe partner, en niet van de minste. Metagenics is dé markleider op het vlak van voedingssuppletie in België, met vijftien jaar ervaring. "Metagenics heeft zich vanaf het begin toegespitst op professionele zorgverleners, met name arts en apotheker", zegt Stijn Oste, Regional Vice President EMEA bij Metagenics. Zijn bedrijf zal niet alleen instaan voor de verdeling van The Akkermansia Company® naar de apotheken: "Net omdat we met professionele zorgverleners samenwerken, willen we dat onze producten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wij hebben momenteel achttien klinische studies lopende, in verschillende universitaire centra in heel Europa. Via seminaries communiceren we de huidige wetenschappelijke kennis naar artsen en apothekers. Met die aanpak hebben we ervoor gezorgd dat iedere Belgische arts intussen een aantal voedingssupplementen in zijn therapeutisch arsenaal opgenomen heeft."