...

Gezien de hoge frequentie van vragen over huidziekten via zijn zoekrobot besliste Google om artificiële intelligentie in te zetten in de strijd tegen dermatologische problemen. "Elk jaar krijgen we ongeveer tien miljard vragen over de toestand van de huid, de nagels of het haar", zegt Karen DeSalvo, hoofd gezondheid bij Google Health. "Er zijn almaar minder dermatologen, terwijl wereldwijd twee miljard mensen een of andere huidziekte hebben." Het nieuwe systeem, de vrucht van meer dan drie jaar onderzoek, gaat voort op eerdere onderzoeken van Google. Google heeft een eerste versie van zijn deep learning-systeem gepresenteerd in de lente van 2020.1 Toen kon het systeem 26 vaak voorkomende huidziekten even goed herkennen als dermatologen en beter zelfs dan eerstelijnsartsen. In april dit jaar publiceerde het Amerikaanse bedrijf een andere studie, waarin wordt aangetoond dat het systeem artsen zonder dermatologische expertise kan helpen huidziekten preciezer te diagnosticeren.2 De ontwikkelaars hebben eerst een gegevensbank opgesteld van miljoenen beelden van huidproblemen, duizenden beelden van een gezonde huid en 65.000 foto's van huidziektes uit klinische praktijken. Het model houdt rekening met factoren zoals de leeftijd, het type huid, het geslacht en het ras. Het principe is eenvoudig. De gebruiker neemt met een smartphone drie foto's van het huidprobleem (roodheid, puistjes, moedervlekken ...) en beantwoordt dan een reeks vragen over de symptomen, het type huid, de voorgeschiedenis enz. Het model van artificiële intelligentie analyseert de gegevens en geeft dan een lijst van mogelijke oorzaken uit een totale lijst van 288 huidziektes. Het model is uitgetest bij bijna een duizendtal huidproblemen afkomstig van een brede waaier van patiënten. Volgens Google heeft het model in 84% van de gevallen de juiste ziekte gediagnosticeerd binnen de belangrijkste drie suggesties. De tool geeft ook informatie over de eventuele behandeling en kan de patiënt zo nodig de raad geven een arts te raadplegen. De firma Mountain View preciseert dat het systeem niet is ontworpen ter vervanging van een echte consultatie bij een dermatoloog. "We hopen veeleer dat de tool toegang zal geven tot kwaliteitsvolle informatie op grond waarvan de gebruikers dan met kennis van zaken een beslissing zouden kunnen nemen. Het advies van een arts blijft echter essentieel om de diagnose te stellen." De tool zal zeer binnenkort worden gelanceerd, waarschijnlijk eerst in Europa, waar de firma een CE-markering voor een klasse I medisch hulpmiddel heeft verkregen (medisch hulpmiddel met een laag risico). De tool is nog niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.