...

Rita Cuypers, juriste die de directie van dit artsensyndicaat waarnam, ging eind juli 2020 met pensioen - door de coronacrisis kon toen geen afscheids- receptie georganiseerd worden. Reinier Hueting stopte deze zomer met het voorzitterschap - hij is nu bezig te verkassen naar Venetië.Minister van Sociale Zaken en Volks- gezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - blij dat hij eindelijk eens uit zijn covidbunker kon komen - zette beide ASGB'ers figuurlijk in de bloemetjes. "Rita Cuypers ken ik al lang", stelde hij, "ze heeft in de lange tijd dat ze loyaal en gedreven voor het ASGB heeft gewerkt op heel wat dossiers gewogen: de ontwikkeling van de rol van de CRA's in de RVT's, de conceptie van het Globaal Medisch Dossier als pijler van de echelonnering, de ziekenhuiswetgeving en het functioneren van de Medische Raad, de structuur - de verdeling - van het ereloon,... Specialiste was ze ook in het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen artsen - en door haar reputatie als bemiddelaar in conflicten was ze misschien wel de beste ledenwerver aller tijden voor het ASGB." Dokter Reinier Hueting heeft de minister niet zo goed kunnen leren kennen - 16 jaar lang was hij bestuurslid van ASGB, en de laatste 10 jaar daarvan voorzitter (maar hij verscheen pas op het terrein toen Frank Vandenbroucke naar de Vlaamse regering verhuisde als minister van Onderwijs). Vandenbroucke kent wel de reputatie van Hueting als 'integer en loyaal'; "iemand die met weinig voorbereidingstijd de essentie van een dossier goed vat, naar de kern van het debat gaat en de krachtlijnen helder uiteen kan zetten - steeds met oog voor het belang van de arts". Hueting woog in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen door zijn inbreng ook op enkele belangrijke dossiers, wat volgens Vandenbroucke niet onderschat mag worden. Een "begenadigde veelvraat", noemt de minister de Geraardbergse huisarts, want onder meer ook een "semiprofessioneel muzikant". Ook dokter Paul De Munck van het GBO - de Franstalige huisartsenvleugel van Kartel - prees Hueting voor zijn dossierkennis en het feit dat hij een gemeenschappelijk besluit altijd met vuur verdedigde - ook als hij tevoren nog een persoonlijk standpunt had naar voren gebracht dat op verschillende punten afweek. Huidig co-voorzitter Thomas Gevaert put inspiratie uit de manier waarop Hueting steeds een politique politicienne op afstand wist te houden. En de andere co-voorzitter, Michel Creemers, wees nog op de boost die Rita Cuypers door haar werk met Impulseo aan het artsensyndicaat gegeven heeft.