...

Op 27 februari stelde het Riziv de kiezerslijsten op voor de medische verkiezingen. Vanaf 1 tot en met 15 maart kunt u die lijsten raadplegen op de website van het Riziv - daarvoor meldt u zich aan in de webtoepassing ProGezondheid. Zou u ten onrechte niet op de lijst staan, dan moet u dat ten laatste op 17 maart meedelen aan de leidend ambtenaar - dat is aan dhr. Mickaël Daubie op het adres van het Riziv. Hoe dan ook, de procedure van de medische verkiezingen is gestart. Vijf maanden na de samenstelling van de kiezerslijsten moeten de stemmen geteld zijn. De vakantieperiode telt niet mee - dus dat kan in theorie september worden. Maar een KB dat op 12 januari in het Staatsblad verscheen, vertelde dat de uitslag zeker voor de zomervakantie bekend moet zijn. De datum moet gepubliceerd worden in het Staatsblad - en dat was nog niet gebeurd bij het persklaar maken van deze krant. Het ASGB laat op zijn website alvast weten dat de medische verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 6 en 20 juni. Moet ook nog bekend worden voor wie u kunt kiezen. Beroepsorganisaties en 'verenigingen van beroepsorganisaties' kunnen een aanvraag indienen om als representatief erkend te worden tot 20 dagen na het samenstellen van de kiezerslijsten (dat is 19 maart). Te verwachten is dat u dezelfde keuze zult hebben als vorige keer.