...

Adoptie, pleegzorg, donorinseminatie of draagmoederschap stoppen niet bij een terdege voorbereiding en regeling van de overdrachtprocedure. Courante opvoedingsvragen, maar ook ernstige hechtingsproblemen, identiteitscrisissen, rootsvragen... moeten met aandacht aangepakt worden. Het samenbrengen van alle expertise in een nazorgnetwerk 'opvang niet-biologische kinderen' zou de toegankelijheid en efficiëntie van deze specifieke nazorg kunnen verbeteren.