...

Na het uitsluiten van secundaire hoofdpijn en hoofdpijnsyndromen, is de eerste vereiste het stellen van een correcte diagnose. De diagnostische criteria voor migraine bij kinderen: minstens vijf episodes van hoofdpijn in het laatste jaar (duur van 2 tot 72 uur) met twee van de vier bijkomende kenmerken, namelijk pulserend karakter, unilateraal, verergerd door activiteit of die activiteit beperken, en matig tot ernstig van intensiteit.Bovendien moeten nausea/braken, foto- of fonofobie aanwezig zijn. Een aura komt voor bij een derde van de oudere kinderen of adolescenten, zo'n vijf tot zestig minuten vóór de hoofdpijn. Net als bij volwassenen is de behandeling van een migraineaanval bij kinderen doeltreffender als vroeg in de aanval wordt gestart (als de pijn nog mild is). In eerste instantie wordt vaak al paracetamol en een NSAID gebruikt. De Amerikaanse aanbevelingen stellen ibuprofen orale oplossing (10 mg/kg) voor als initiële behandeling bij kinderen en adolescenten. Bij adolescenten worden triptanen aanbevolen, al vermeldt in ons land alleen de bijsluiter van sumatriptan nasale spray het gebruik vanaf 12 jaar (BCFI, raadpleging 30/4/2020).Als herval van de acute hoofdpijn optreedt binnen de 24 uur na de initiële behandeling, kan een tweede dosis van dezelfde medicatie de pijn verlichten. Bij adolescenten met onvoldoende respons op een triptaan alleen, zal het toevoegen van ibuprofen of naproxen een beter effect hebben. Studies bij volwassenen toonden aan dat de combinatie sumatriptan/naproxen effectiever is dan elk van de componenten in monotherapie. Als nausea en/of braken prominent aanwezig is, is een antibraakmiddel aangeraden, alleen zijn hierover geen gerichte studies gevoerd. Leefstijlaanpassingen, het vermijden van triggers of verergerende factoren en de risico's van overgebruik van medicatie zitten ook vervat in de aanbevelingen. Een migrainedagboek kan de respons op medicatie monitoren. Hoewel minder het geval bij kinderen, moet men eraan denken dat een voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekten een contra-indicatie is voor triptanen. Tot slot, is het bij migraine met aura nodig om de adolescenten er bewust van te maken dat het triptaan efficiënter is als het genomen wordt wanneer de hoofdpijn begint, en niet tijdens de aura (hoewel dat wel veilig is).