...

Vorig jaar signaleerde AK naar aanleiding van het VBS-jaarverslag dat de accreditering van artsen achteruit boerde. Tussen 2017 en 2018 was er al een achteruitgang merkbaar. Normaal schommelt het percentage geaccrediteerden nogal, na een slechter jaar doet zich weer wat een herstel voor, maar dat was in 2019 niet het geval;In 2020 lijkt de negatieve trend weer wat omgebogen - bij de huisartsen is er een lichte stijging met 0,76%. En bij alle specialistische disciplines tezamen één van 0,59%. Het globale percentage geaccrediteerde artsen op het totaal van alle artsen blijft toch relatief laag: 52% in 2020 - waarbij het gemiddelde percentage over de voorbije twee decennia rond de 55% lag, en er over de voorbije jaren maar weinig van dit gemiddelde werd afgeweken.De specialistenpopulatie blijft groeien: van 26.967 op 1 februari 2019 tot 27.581 op 1 februari 2020 (+2,28%). De populatie van erkende huisartsen nam toe van 15.268 naar 15.669 (+2,63%). Het aantal geriaters nam met bijna 10% toe (9,20%), wat goed nieuws is. Maar het aantal cardiologen stijgt nog altijd sterker dan het aantal erkende huisartsen: 2,97 tegenover 2,63.