...

Tijdens de eerste 3 maanden van 2021 waren er 80 verkeersdoden, tegenover 102 in het eerste kwartaal van 2020. Het gaat hierbij uitsluitend om 'doden ter plaatse', d.w.z. dat wie overlijdt na weggevoerd te zijn van de plaats van het ongeval niet in deze cijfers opgenomen is. Het aantal gewonden daalt ook (van 9.250 naar 7.849, ofwel -15%), net zoals het aantal letselongevallen (van 7.484 naar 6.593, ofwel -12%). De dalende cijfers zijn natuurlijk grotendeels te verklaren door de covid-19-pandemie. In het eerste kwartaal van 2021 is met name het effect van de avondklok merkbaar. Het aantal ongevallen 's nachts daalde met 60% tijdens weekendnachten en met 48% tijdens weeknachten. Het aantal on- gevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol daalde met 39% . De beperking van het aantal verplaatsingen tijdens deze periode heeft dus zeker een gunstige invloed gehad op de verkeersveiligheid. Toch stelde Vias institute ook minder positieve tendensen vast. Er waren meer verkeersdoden bij fietsers (van 4 naar 10 doden, waarvan 9 in Vlaanderen) en meer ongevallen waarbij een bestelwagen betrokken is (van 6 naar 9 doden). Op nationaal vlak daalde het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de motorrijders. In Brussel was er een forse daling van het aantal verkeersdoden (van 7 naar 2) en het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers (van 820 naar 635). Volgens Vias mag deze daling minstens deels toegeschreven worden aan de invoering van 'Stad 30', de ver- algemeende zone 30 op bijna het volledige wegennet, op 1 januari van dit jaar. Tijdens de internationale Week van de Verkeersveiligheid pleitten de Verenigde Naties voor een veral- gemeende snelheidsbeperking van 30 km/u in alle straten waar voet- gangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de openbare weg delen. Zo'n snelheidsbeperking zal niet alleen leiden tot minder verkeersdoden, maar ook aanzetten om te kiezen voor actieve vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen.