...

Op 31 december 2022 waren 4.585.444 landgenoten lid van de Landsbond van christelijke ziekenfondsen. Dat komt neer op 39,90% van de 11.492.374 Belgen. Voor de CM is dat een historisch dieptepunt. Tien jaar geleden was nog 42,5% van de Belgen aangesloten bij de landsbond. Qua titularissen zit de LCM nog op 41,25%, zijnde 3.328.257 op 8.068.358 titularissen. Traditioneel is het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten de vaderlandse nummer twee onder de verzekeringsinstellingen. Bij deze landsbond zijn 28,57% van de Belgen aangesloten - 27,46% titularissen. Met net geen 20% komt de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen op plek drie. Bij de 'kleintjes' tekent zich een opmerkelijke verschuiving af. De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen steekt de Liberale Mutualiteiten voorbij en is ook op vlak van gerechtigden (titularissen) groter met een marktaandeel van 5,1% tegenover 4,7%. "Opmerkelijk is voorts", aldus Jürgen Constandt, voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, "dat weinig ziekenfondsen leden verliezen. Enkel de Waalse CM, de Liberale Mutualiteit van Namen-Luxemburg en het ziekenfonds van de NMBS (HR Rail Care) gaan achteruit." Constandt vestigt ook de aandacht op 'zijn' ziekenfonds: het VNZ was de tweede sterkste stijger in 2022. "We gingen er met 3.416 leden (plus 3,84%) op vooruit", aldus Constandt. "De sterkste stijger was de Hulpkas ZIV die er 11.746 (13,39%) leden bijkreeg. Dat spectaculaire resultaat is allicht te verklaren door de inschrijving van de vele vluchtelingen uit Oekraïne." Voorts maakt het VNZ op basis van gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen - 588.437 inwoners, 5,12% van de bevolking - en van het Riziv een aantal communautair getinte berekeningen. Zo stelde het VNZ vast dat de uitgaven voor gezondheidszorg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel in 2022 respectievelijk 2.482,96, 2.592,81 en 2.255,19 euro per capita bedroegen. "Wallonië gaf in 2022 per hoofd dus net geen 110 euro of 4,4% meer uit aan gezondheidszorg", aldus het ziekenfonds. En aan de hand van de statistieken van alle ziekenfondsen stelt het VNZ 'onthutst' vast dat er een 'opmerkelijk verschil' is in de sector van de verhoogde tegemoetkoming. In Brussel geniet bijna een op de drie inwoners (32,68%) van de voorkeurregeling. Dat gaat over 365.471 mensen op 1.118.206 hoofdstedelingen. In Wallonië valt 22,08% van de bevolking onder de voorkeurregeling en in Vlaanderen 16,13%. Dat brengt het Belgische gemiddelde op 19,32%. Het VNZ ziet ook het verschil in aantal uitkeringsdagen toenemen. Tien jaar geleden bedroeg dat verschil tussen Vlaanderen en Wallonië nog vier dagen. "Intussen is het opgelopen tot bijna zes dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis. Dat is ruim 22% meer", aldus het VNZ. Voorts ging het ziekenfonds na hoeveel elke regio bijdraagt - basis daarvan zijn de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2021. Een Vlaamse titularis binnen de Neutrale Landsbond betaalt jaarlijks 9.011 euro aan sociale zekerheidsbijdragen, zo blijkt. Een Franstalige slechts 7.343 euro. Het gaat hier zowel over werkgevers- als over werknemersbijdragen. "De verschillen", besluit het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds uit de stortvloed aan statistieken, "blijven over de jaren heen toenemen. Dat is voor ons een argument om te blijven pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering."