...

Kind en Gezin publiceerde op zijn website recente cijfers hierover. De organisatie registreerde welke voeding een kind krijgt tijdens de eerste 24 uur, na zes dagen, na zes weken, na 12 en na 26 weken (*). De eerste 24 uur krijgt 79% van de kinderen uitsluitend borstvoeding, na zes dagen is dat nog 65%, na zes weken nog een kleine helft (49%). Na 12 weken houdt nog een derde van de moeders het vol (34%) en na 26 weken, dat is pakweg na zes maanden, nog 12%.Na zes weken krijgt 37% van de kinderen uitsluitend 'kunstvoeding', na 12 weken 51,5% en na 26 weken 70%. Sommige kinderen krijgen 'gemengde' voeding: na 12 weken krijgen 15% van de jonge kinderen naast kunstvoeding ook nog borstvoeding en na 26 weken 18% (*). Kind en Gezin geeft geen duiding bij deze cijfers maar die illustreren wel duidelijk hoe moeilijk het is voor vrouwen, die meestal ook uit werken gaan, om de aanbeveling van de WHO op te volgen.De herkomst van de moeder en de sociale omstandigheden spelen een rol. Als de moeder een niet-Belgische origine heeft, heeft het kind meer kans om op dag 6 uitsluitend borstvoeding te krijgen dan wanneer de moeder Belgisch is (76% vs 63%). Opvallend: als de moeder in kansarmoede leeft, zal ze veel minder gauw borstvoeding geven. Ten minste als ze in België is geboren - dan loopt het percentage terug tot 39% op dag 6. Bij moeders van niet-Belgische origine die in kansarmoede leven, scheelt het maar enkele procenten.Een eerste kind krijgt iets minder vaak borstvoeding dan een volgend kind (respectievelijk 64,8% vs. 66%). Prematuur geboren baby's krijgen minder vaak borstvoeding dan à terme geboren kinderen (57% vs. 66%). De leeftijd van de moeder is ook belangrijk. Juist de helft van de tienermoeders geeft borstvoeding. Bij moeders die tussen 20 en 25 jaar oud zijn geeft 60,5% borstvoeding. De meeste kans om borstvoeding te krijgen hebben kinderen van een moeder tussen 30 en 35 jaar oud (68% ). De vermelde percentages gelden steeds voor dag 6.Kind en Gezin stelt belangrijke verschillen vast tussen de provincies wat het geven van borstvoeding betreft. In Vlaams-Brabant - de provincie met de hoogste percentages - krijgt 83% van de baby's de eerste 24 uur uitsluitend borstvoeding en na zes dagen nog 69%. In de provincie West-Vlaanderen zijn de percentages het laagst, respectievelijk 72% en 60%.Kind en Gezin publiceerde recentelijk nieuwe cijfers op de website over jonge kinderen en hun omstandigheden: onder meer cijfers over geboorten, vaccinaties, screening op gehoor- en oog afwijking, melding van kindermishandeling, enzovoort. Er zijn overigens cijfers beschikbaar voor de laatste 20 jaar. De dossiers kunnen gedownload worden in pdf-vorm - maar kunnen op de site ook bezichtigd worden als een 'dashboard'.