...

Sinds de invoering van specifieke nomenclatuurnummers voor het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) in 2003, werd een snelle toename van het gebruik ervan vastgesteld voor alle kankertypes. Ongeveer 87,5% van alle kankerpatiënten die in 2015 een diagnose van kanker kregen, werden besproken tijdens een MOC. Ter vergelijking, in 2004 bedroeg dat aantal 51% en in 2012 al 84%.