...

Vorig jaar hebben bijna 1.700 Belgische senioren een rijgeschiktheidstest ondergaan. Bij zo'n test wordt vanuit medisch, neuropsychologisch en rijpraktisch perspectief bekeken of ze nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. In 82% van de gevallen bleek dat de senior nog kan rijden, al dan niet met een beperking op het rijbewijs en/of een aanpassingen aan het voertuig (zie kader). Van wie geschikt verklaard werd, kreeg 45% een aanpassing aan het voertuig opgelegd. In de meeste gevallen gaat het om de verplichting om te rijden met een voertuig met een automatische versnellingsbak: dat was voor 605 bestuurders het geval. Minder vaak voorkomende aanpassingen zijn een aangepaste bediening van het gas- en rempedaal. Dat kan door zowel pedalen van plaats te wisselen als door een bediening met hendels aan het stuur. Van de senioren die goedkeuring kregen om nog te rijden, kreeg 68% een beperking opgelegd. 726 personen dienen voortaan een bril of contactlenzen te dragen. 121 personen mogen alleen nog rijden in de buurt van hun woonst. Zo'n 'straalbeperking' wordt bijvoorbeeld opgelegd aan bestuurders met een lichte vorm van dementie. In hun eigen omgeving kennen ze de weg nog goed. In het geval van dementie worden de bestuurders jaarlijks opgevolgd en opnieuw geëvalueerd. Andere beperkingen die opgelegd worden zijn niet rijden op de autosnelweg of uitsluitend overdag rijden. De oudste persoon die vorig jaar geëvalueerd werd, was 96 jaar en kreeg zo'n specifieke beperking opgelegd. Vaak wordt de vraag gesteld of je niet best alle senioren vanaf een bepaalde leeftijd zou moeten testen op hun rijgeschiktheid. Vias institute is daar geen voorstander van. Een verplichte screening zou niet alleen zeer duur zijn, ze levert geen bewezen voordeel voor de verkeersveiligheid op. In landen met zo'n systeem zijn senioren niet meer of minder bij ongevallen betrokken. Het beste systeem is een getrapt systeem. Senioren die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest. Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen doorverwijzen naar het CARA. Die onderzoeken zijn gratis voor de senior en worden gefinancierd door de gewesten.