...

zoveel actieve huisartsen hadden halverwege 2019 nog nooit de sociale derdebetalersregeling toegepast - een slinkend aantal (bron: evaluatierapport voorgesteld op het Verzekeringscomité)