...

De ministerraad legde op 13 november het bedrag voor de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen in 2020 vast. Daarin zit ook 301 miljoen euro van het zorgpersoneelfonds.