...

In 2022 werden er zoveel farmacogenetische tests uitgevoerd in België. Meer dan de helft had betrekking op oncologische indicaties, vooral om de toxiciteit van bepaalde kankergenees-middelen te voorspellen. De Riziv-uitgaven voor die testen bedroegen bijna 1,5 miljoen euro.