...

Volgens Statistiek Vlaanderen leefde 8,5% van de Vlaamse bevolking in 2021 in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel - dat komt overeen met ongeveer 560.000 personen.