...

De subsidies van het federale Kenniscentrum gezondheidszorg komen voor 78% van het Riziv en voor 22% van de FOD Volksgezondheid en Sociale Zekerheid samen.