...

Bij een nieuwbouwwoning betaalt u in principe 21% btw op de werken, tenzij er sprake is van een sloop en heropbouw van de enige en eigen woning van de bouwheer/koper met een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m2. Bij een verbouwing kunt u integendeel wel eens genieten van een voordeliger btw-tarief van 6%. Om van het gunstige tarief van 6% te kunnen genieten, moet de woning of het appartement dat u wil renoveren vooreerst minstens 10 jaar oud zijn. Hierbij wordt er geteld vanaf de datum van de eerste ingebruikname van het pand. Het eerste jaar telt daarbij voor een volledig jaar. Het tijdstip waarop de woning voor het eerst in gebruik werd genomen, kunt u bijvoorbeeld bewijzen aan de hand van uw inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, aan de hand van facturen van een verhuisfirma, de elektriciteits-, water- en gasfactuur en dies meer. De gunstige btw-regeling geldt in principe alleen voor woningen of appartementen die bedoeld zijn voor privégebruik. Dat betekent dan ook dat u geen beroep kunt doen op het gunstige tarief van 6% als u eigenaar bent van een praktijkruimte 'alleen' die u zou willen gaan verbouwen. In dat geval zal u op die verbouwing altijd 21% btw moeten betalen ongeacht hoe oud het pand is. Iets anders wordt het als uw onroerend goed tegelijk dient voor uw privégebruik én voor uw praktijk, met andere woorden als u uw praktijk aan huis hebt. In dat geval kunt u namelijk toch soms genieten van het gunstige btw-tarief en dit voor de verbouwingen die u wil uitvoeren aan het ganse gebouw, zo bijvoorbeeld aan het dak. Dat is het geval als minder dan 50% van het gebouw bestemd is voor de beroepsdoeleinden. Hou er wel rekening mee dat als de werken alleen maar betrekking op het beroepsgedeelte van uw woning - u plaatst bijvoorbeeld een nieuwe vloer in de praktijkruimte of installeert daar een airco - u geen beroep kunt doen op het tarief van 6%. U zal dan de volle 21% btw moeten betalen, ook als het beroepsgedeelte minder dan 50% uitmaakt van het ganse gebouw. Bent u eigenaar van een tweede woning of appartement dat u verhuurt of als buitenverblijf gebruikt en dat u wil verbouwen, dan kunt u die verbouwing ook tegen 6% btw laten uitvoeren op voorwaarde dat het gebouw voldoende oud is. De wet vereist nu eenmaal niet dat u zelf in het te verbouwen pand woont (of er zelf gaat wonen) om van het gunstige btw-tarief te kunnen genieten. Meer nog, de wet vereist zelfs niet eens dat u eigenaar bent van het pand waarin u de verbouwing doet om aanspraak te kunnen maken op een tarief van 6%. Dat betekent dan ook dat als u de woning waarin u uw praktijkruimte hebt huurt en u daar een verbouwing zou willen uitvoeren, u dat eveneens aan 6% btw kunt doen, tenminste als aan alle andere voorwaarden voldaan is. De wet stelt wel als voorwaarde dat de uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) rechtstreeks aan u, de eindgebruiker, worden gefactureerd. Het tarief van 6% geldt niet voor alle werken die u aan de woning wil laten uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld geen beroep doen op het gunstige tarief als u werken doet rondom de woning. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat u de oprit heraanlegt, een nieuwe poort plaatst aan de oprit, een zwembad aanlegt in de tuin en dies meer. Voor die werken betaalt u, zelfs als de woning ouder is dan 10 jaar, sowieso 21% btw. U moet wel maar 6% btw betalen op de bloemen, bomen, heesters en planten die een tuinaannemer bij u plant. Voor werken aan de woning zelf, ongeacht of dat buiten of binnen is, moet u maar 6% btw betalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval u nieuwe ramen plaatst, de buitengevel laat bezetten, nieuwe vloerbekleding plaatst in de woning, airco laat plaatsen in de woning, de water- of elektriciteits- leidingen laat vernieuwen en dies meer. Bent u 'handig' en wil u bepaalde werken zelf doen, dan betaalt u op de materialen die u koopt sowieso 21% btw en dit zelfs als de woning tien jaar (of meer) oud is. Als u een grondige verbouwing doet aan een onroerend goed waarvan u eigenaar bent, dan moet u dat aan- geven zodat het kadastraal inkomen kan worden herschat. U moet de zogeheten antenne van de administratie Opmetingen en Waarderingen, bevoegd voor de gemeente waarin het onroerend goed ligt, binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken laten weten dat de werken voltooid zijn. Aan de hand van deze aangifte zal het kadaster het kadastraal inkomen van uw onroerend goed vervolgens herschatten. Doet u dat niet of niet tijdig, dan riskeert u een boete. U riskeert zelfs strafrechtelijk te worden vervolgd. Deze boete kan oplopen van 250 tot 3.000 euro.