...

De KARVA-prijs huldigt een arts, een groep artsen of een organisatie die zich inzet voor een goede relatie en samenwerking tussen artsen onderling, stelt voorzitter prof. dr. Paul Van Royen. "We denken daarbij aan samenwerking tussen artsen en specialisten, of tussen artsen van verschillende disciplines zoals schoolartsen en arbeidsgeneeskundigen. Schoolartsen doen nu met covid-19 erg hun best om in relatie te treden met andere sectoren om besmettingen op scholen op te sporen. Er zijn genoeg voorbeelden waar goed wordt samengewerkt, en we willen een uitmuntend project bekronen." Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk verbonden . Het idee voor de prijs is gerijpt na de verkoop van het Geneesherenhuis in de Louizastraat, vertelt dr. Frank Goes, secretaris van KARVA. "Omdat veel activiteiten van KARVA werden overgenomen door andere verenigingen en organisaties, gebeurde er steeds minder in dat huis. Na lang discussiëren hebben we het verkocht, en daardoor kwamen er drie jaar geleden veel middelen vrij. We hebben ons bezonnen over wat we daarmee konden doen. Hierbij lanceerde ik verschillende ideeën, zoals een KARVA-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een KARVA-prijs."Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het reglement, dat wanneer u dit leest te vinden zal zijn op de website van KARVA. De prijs wordt toegekend door een jury bestaande uit leden van KARVA en externe juryleden. Er is ook een jurist bij om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels verloopt, zegt Frank Goes. Alle leden van KARVA en de juryleden zelf kunnen kandidaten nomineren. "De nominatie moet onderbouwd zijn, met een verantwoording waarom die persoon of organisatie genomineerd wordt", zegt Paul Van Royen."Een van de criteria is de lokale inplanting: we hebben een voorkeur voor projecten die in onze regio actief zijn of daar ge- ïmplementeerd kunnen worden. En ze moeten actueel en toekomstgericht zijn: we gaan geen initiatieven van tien jaar geleden bekronen." Het oorspronkelijke plan was om de prijs uit te reiken op de volgende Geneeskundige Dagen Antwerpen. Maar nu omwille van covid-19 de viering van 400 jaar KARVA werd uitgesteld, wordt het waarschijnlijk voorjaar 2021, uiteraard indien het dan mogelijk is. Met de prijs wil KARVA nog meer zichtbaarheid geven aan haar eigen missie: artsen en andere zorgverleners uit verschillende disciplines en specialisaties samenbrengen. Paul Van Royen hoopt dat het voorbeeld van KARVA ook in andere regio's inspirerend kan werken. "Hier en daar zijn er initiatieven in die richting, maar geen die zo breed gaan als KARVA. Nochtans toont de covid-19 crisis die we nu meemaken aan dat we in de gezondheidszorg meer moeten samenwerken. Je kunt een pandemie niet oplossen vanuit één discipline. Alle gezondheidsproblemen die de komende decennia op ons afkomen, overschrijden de disciplines. Het zal dus meer dan ooit nodig zijn om artsen en gezondheidswerkers samen te brengen, niet alleen in de eerste lijn maar in de hele zorg, om te kijken hoe zaken best aangepakt worden. Zoals men zegt: je moet globaal denken maar lokaal handelen." "De overheid ziet dat ook wel in, zoals blijkt uit de oprichting van de eerstelijnszones, de ziekenhuisnetwerken, de regionale zorgzones. Maar het volstaat niet om een structuur op papier te zetten: je moet die samenwerking concreet maken door mensen op zulke manier samen te brengen dat ze elkaar leren kennen. Als je dat alleen maar doet met overlegorganen gaat dat niet lukken. Mensen moeten met elkaar interageren, over de grenzen van disciplines heen, en dat kan het best in een vereniging die ook socioculturele evenementen organiseert. Een organisatie als KARVA is dus perfect complementair met wat de overheid nastreeft." Frank Goes treedt hem bij. "Daarom moet KARVA ook blijven bestaan als aparte entiteit. We werken nu heel goed samen met de Universiteit Antwerpen voor onze Geneeskundige Dagen, maar we hebben een belangrijke taak naast de universiteit, als platform voor het hele beroepenveld van de Antwerpse artsen. De prijs kan er mee voor zorgen dat KARVA kan blijven bestaan. Misschien niet nog eens vier eeuwen, maar toch nog een hele tijd."