...

Er komt een klinische evaluatieperiode van 48 uur waarbinnen kan worden nagegaan of gedwongen opname in een psychiatrische instelling via de spoedprocedure noodzakelijk is (wetsontwerp goedgekeurd door ministerraad).