...

Dokter Paul Vercruysse zorgt als penningmeester reeds vele jaren voor het goede beheer van de financiën bij KARVA. "Als er iets uniek is aan de vereniging, is het wel dat het al van bij het begin een ontmoetingsplaats was voor zowel huisartsen als specialisten. De oude naam, Geneeskundige Kring Antwerpen (GKA), geeft dat duidelijk aan." De laatste decennia zijn er steeds meer verenigingen voor aparte medische disci- plines bijgekomen; zoals huisartsenkringen en verenigingen van specialisten of subspecialisten. De belangstelling voor een overkoepelende plaats is daardoor afgenomen, wat Paul Vercruysse betreurt."Het is echt nodig om contacten tussen huisartsen en specialisten weer aan te zwengelen. De professionele contacten zijn heel onpersoonlijk geworden: er wordt niet meer getelefoneerd en vaak zelfs geen brief meer gestuurd, alle communicatie gaat via het eHealth platform. Je stopt alles in een zwarte doos en je gaat er maar van uit dat de andere partij dat gaat lezen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik denk dat het ook voor de patiënt ongunstig is omdat er veel informatie verloren gaat. Als je een verslag moet typen, zal je misschien niet alles vermelden wat je in een gesprek wel zou zeggen. Je moet veel meer opletten met wat je neerschrijft." Dr. Serge Coopman, oud-voorzitter van de Geneeskundige Dagen Antwerpen, treedt zijn collega bij. "Het medische landschap zit te veel in vakjes. Elke discipline heeft zijn eigen beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. En binnen die specifieke disciplines zijn er nog niches van subspecialisaties of interesses. Dat is natuurlijk prima, maar dat kan tegelijk ook beperkingen inhouden. Daarom is het goed om eens over de muurtjes heen te kijken, en dat is waar het bij KARVA om gaat." Wat KARVA ook onderscheidt, is de aandacht voor vorming en opleiding. Toen de Geneeskundige Kring Antwerpen werd opgericht, bestond de Universiteit Antwerpen nog niet en was er nog geen sprake van erkende navormingen of accreditatie. Tegen-woordig zijn er zoveel studiedagen en symposia dat het moeilijker wordt om mensen bij elkaar te krijgen, zegt dr. Paul Vercruysse. Maar net daar heeft het interdisciplinaire karakter van KARVA een meerwaarde, stelt dr. Serge Coopman. "Bij KARVA moet je niet tien hypertechneuten uit één subdiscipline samenbrengen. Maar in die specialistische niches gebeurt wel heel wat innovatie die ook interessant is voor andere beoefenaars van de geneeskunde. KARVA kan we een rol spelen om die kennis te laten doorstromen." Het bracht dr. Frank Goes, de secretaris van KARVA, op het idee om naast de Geneeskundige Dagen Antwerpen ook kleinere, kortere symposia te organiseren onder de titel Wat heb ik de voorbije twee jaar gemist? "Op zo'n symposium komen tien sprekers uit verschillende disciplines kort en bondig nieuwe inzichten en actuele onderwerpen voorstellen. Op één voormiddag ben je weer helemaal mee", legt dr. Frank Goes uit. Die formule had meteen veel succes. Dit jaar is een dergelijk symposium niet kunnen doorgaan, maar KARVA wil ze in de toekomst zeker verderzetten. "We denken er ook aan om die informatieve symposia breder open te trekken en ook apothekers, tandartsen en andere gezondheids- werkers erbij te betrekken", besluit dr. Frank Goes.