...

In 2021 zagen in Vlaanderen 66.560 kinderen het levenslicht - een stijging van het aantal geboortes met 4,6% ten opzichte van het jaar tevoren. Dat is de sterkste stijging in 20 jaar!