...

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding voerde in 2022 23.073 gesprekken aan de Zelfmoordlijn. Daarmee bevestigt de hulplijn de stijging van de voorgaande jaren.