...

Dank zij vaccinatie van de zorgverleners liep tijdens de derde golf maar 2,7% van de opgenomen patiënten covid op in het ziekenhuis. Bij de tweede golf was dat nog 6,7%. Bron: Sciensano