...

Voortaan mogen er 12 huisartsen en 12 specialisten, telkens in plaats van 10, namens de representatieve beroepsverenigingen deel uitmaken van de Hoge Raad. Het desbetreffende KB bepaalt tegelijk dat zo'n vereniging alleen huisartsen of specialisten kan vertegenwoordigen. Bron: KB van 26 oktober 2022