...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde op 7 december een plan goed met als gevolg dat voortaan ureumtests alleen aan het Riziv of de patiënt kunnen aangerekend worden als de eGFR 30 ml/min/1,732 of minder bedraagt. In België worden jaarlijks zo'n een 12 miljoen bepalingen van het ureumgehalte in het serum uitgevoerd. "België is bij mijn weten het enige land in de wereld waar een bepaling van het creatinine automatisch gekoppeld wordt aan een ureumtest - waar dat in de pen zit van artsen", vertelt dr. Moens (BVAS). Ureumtests zijn alleen in bepaalde omstandigheden zinvol. Het Riziv zal ze nog alleen terugbetalen bij ernstige nier- insufficiëntie (ESRD stadium 4 of 5). Het aantal ureumtests zou worden teruggebracht van 12 miljoen per jaar naar schatting naar 660.000. Dat levert het Riziv een besparing op van 4,5 miljoen euro per jaar: een test kost 0,40 euro. Dat geld kan dan voor nieuwe zaken in de klinische biologie worden gebruikt, aldus dokter Moens. Kartel/ASGB kaartte op 7 december in een brief het uitblijven van de vernieuwde nomenclatuur voor anatomo- pathologie aan. Marc Moens van de BVAS pleit ook voor het snel opnieuw oppikken van dit dossier. Ook om die hervorming mogelijk te maken werden een paar jaar geleden besparingen in de klinische biologie uitgevoerd. "Het ging toen om beperkingen voor de tests op vitamine D en foliumzuur. Dat leverde 3,4 miljoen euro op", berekent Moens. De besparing is al doorgevoerd, maar het dossier bleef uiteindelijk steken bij de minister van Begroting. Die bracht nog gauw een advies uit toen de aftredende regering alle dossiers begon op te ruimen. "Nu moet het ontwerp-KB opnieuw door de regering worden opgenomen", besluit Moens. De Nationale Commissie onderhandel- de op 14 december over het nieuwe tarievenakkoord. Op 16 december moest de knoop worden doorgehakt, maar dan was deze krant al gedrukt. Dokter Reinier Hueting vertelt wel dat het definitieve voorstel voor "zuurstof aan de eerste lijn" rond is: op het laatste GMD-dossier voor een patiënt in de periode van begin 2019 tot september 2020 krijgt de huisarts een toeslag van 20 euro. Dat bedrag zal het Intermutualistische College in de eerste helft van januari in één keer overschrijven op het rekeningnummer van de huisarts (noot: controleer uw rekeningnummer in MyRiziv). De Kartel-voorzitter hoopt de startende huisartsen, die er nu bekaaid vanaf komen, met het nakende akkoord toch wat extra ondersteuning te kunnen geven.