...

De 'Vlaamse Geneeskundige en Natuurkundige Kring' werd officieel opgericht op 10 november 1921. In 1936 volgde de naamsverandering naar 'Vlaamse Geneeskundige Kring' (VGK) , nadat de natuurkundigen samen met de wiskundigen de 'Wiskundige en Natuurkundige Kring' in het leven riepen. De voorbije eeuw hebben vele generaties geneeskundestudenten - al dan niet getooid in de clubkleuren paars en zwart - deelgenomen aan de activiteiten van een van de oudste studentenkringen van Gent. Bij het woord 'studentenkring' denken velen spontaan aan cantussen en fuiven, maar VGK is veel meer dan dat, vertelt huidig praeses Manu Huyghe. "We zijn er voor alle studenten. We hebben een cursusdienst, en bieden ook sportieve en culturele activeiten aan." Dit najaar organiseert VGK een congres met als thema 'Medicine - What's next?'. "Op dat congres blikken we vooruit op wat er na de studies komt", legt Huyghe uit. "De verschillende specialisaties zijn bij de meeste studenten wel bekend. Maar er is zoveel meer, daarom hebben we alumni uit zowel medische als niet-medische sectoren uitgenodigd om hun ervaringen te komen delen." Vorig academiejaar lag het normale studentenleven grotendeels stil. "Zeker voor de eerstejaars vond ik dat heel jammer", zegt Huyghe. "We hebben een aantal online activiteiten georganiseerd, en daar zijn wel hechte vriendschappen ontstaan. Maar op den duur gaat dat ook vervelen, en was er echt de nood om elkaar weer fysiek te kunnen zien en de sfeer in een studentenstad te proeven." Ook prof. em. Paul Van Cauwenberge, ererector van de UGent, heeft mooie herinneringen aan VGK, waar hij al heel vlug in het presidium belandde. "Op de derde of vierde dag van mijn eerste academiejaar kwam het VGK-bestuur in de les vragen wie jaarpraeses wou worden. Niemand stelde zich kandidaat, dus ben ik maar naar voor gegaan en prompt was ik verkozen." Ook toen al organiseerde VGK een cursusdienst, sportieve en culturele activiteiten. Voor Van Cauwenberge was het hoogtepunt van het jaar de revue, waar met de proffen van de faculteit de draak werd gestoken. "Dat waren drie of vier avonden per jaar waar ook oud-studenten op afkwamen." Ook naar het wekelijks tijdschrift 't Spiegelken werd uitgekeken. Als hoogleraar, decaan en rector had Paul van Cauwenberge regelmatig te maken met VGK: door de democratisering van de universiteit kregen studenten inspraak in studiecommissies, de faculteitsraad en het universiteitsbestuur. "Als rector had ik wekelijkse afspraken met studentenvertegenwoordigers," vertelt Paul van Cauwenberge. "Dat waren heel fijne contacten. Ik spreek nog elk jaar af met ex- vertegenwoordigers." Ter ere van het 100-jarige Lustrum organiseert de VGK een hele resem activiteiten, van studentikoos tot serieus. Op verschillende activiteiten zijn ook oud-studenten welkom. Zo is er op dinsdag 9 november 2021 een netwerkavond voor alumni van de opleiding Geneeskunde. Ook op het galabal op 6 november hoopt Manu Huyghe alumni te ontmoeten om hun verhalen te horen. "Er zijn al heel wat artsen ingeschreven, sommige praesidia van vorige jaren schrijven zich zelfs collectief in. Ik ben heel benieuwd naar hun herinneringen." Paul van Cauwenberge is van plan om aan verschillende activiteiten deel te nemen. "Niet het galabal - dat is te luidruchtig voor mij. Maar ik kijk ernaar uit om samen herinneringen op te halen. Zoals deze: normaal mag de praeses van VGK speechen bij de promotie van de laatstejaars. Maar mijn voorganger had zo'n kritische speech gegeven dat ik het jaar nadien niet mocht spreken - men was bang voor een nieuw schandaal. Gelukkig heb ik mijn schade later kunnen inhalen, toen ik decaan en rector was", lacht Van Cauwenberge.