...

De kinderartsen vertegenwoordigd in de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force zien geen enkele medische reden waarom een volledige heropstart van de scholen niet mogelijk zou zijn. Ondersteund door de recentste internationale wetenschappelijke inzichten vragen wij dan ook om van de heropening van de scholen de belangrijkste prioriteit te maken. De leerplicht en het leerrecht moeten worden opgeëist. Een werking van 50 en zelfs 80% is NIET voldoende. Afstandsonderwijs is NIET voldoende. Een theoretisch draaiboek is NIET voldoende. De scholen moeten de middelen, zowel logistiek als qua personeel, krijgen zodat het haalbaar is volledig open te gaan en voltijds onderwijs voor ALLE kinderen aan te bieden. Wat moet er gebeuren zodat alle kinderen en jongeren terug naar schoolkunnen gaan? Ondersteun scholen ten volle om het schoolgaan op een veilige manier te laten verlopen met realistische, verstandige en heldere veiligheidsregels. Overmatige, niet doeltreffende maatregelen zullen ervoor zorgen dat veel scholen in de praktijk niet aan de normen kunnen voldoen en bijgevolg niet kunnen openen. De Task Force stelt daarom een aantal algemene hygiënemaatregelen voor op maat van de doelgroep en de context op school.