...

Vorig jaar werden in België 4.458 letselongevallen geregistreerd waarbij als verzwarende omstandigheid vluchtmisdrijf werd gepleegd. Bij die ongevallen kwamen 24 mensen om het leven. Het aantal gevallen van vluchtmisdrijf bij letselongevallen is lichtjes gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden (+2,8%). Maar in dezelfde periode is het totale aantal letselongevallen wel met 18% gedaald. Verhoudingsgewijs gebeuren er dus meer ongevallen met vluchtmisdrijf dan 10 jaar geleden. In Brussel neemt bij 16% van alle letselongevallen de dader de vlucht, in Vlaanderen is dat 12% en in Wallonië 10%. Zowat 15% van de ongevallen met vluchtmisdrijf gebeurt 's nachts. Dat percentage ligt hoger dan het aandeel van de letselongevallen 's nachts (10%). De nacht en duisternis lijken uit te nodigen tot vluchtmisdrijf. Zwakke weggebruikers zijn oververtegenwoordigd bij de slachtoffers. Fietsers en voetgangers zijn in Vlaanderen betrokken bij 37% en 10% van alle letselongevallen, maar bij 47% en 18% van ongevallen met vluchtmisdrijf. Anders gesteld: bij twee derden van de ongevallen met vluchtmisdrijf in Vlaanderen is een fietser en/of voetganger betrokken. Vias institute analyseerde het profiel van 850 bestuurders die door een rechter veroordeeld werden om een sensibiliseringscursus te volgen nadat ze betrokken waren in een ongeval met vluchtmisdrijf. 86% van hen waren mannen. Meer dan de helft was jonger dan 25 jaar op het moment van het vluchtmisdrijf. In 42% van de ongevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol en/of drugs. Zowat 16% reed rond zonder geldig rijbewijs of verzekering. De meesten van hen waren jonge bestuurders die niet mochten rijden tijdens de weekendnachten of die te jong waren om hun rijbewijs te halen. Enkele oudere bestuurders waren al veroordeeld tot een verval van recht tot sturen na het plegen van andere misdrijven. De straffen voor vluchtmisdrijf werden de laatste jaren strenger. Bij een ongeval met dodelijke afloop riskeert de bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde tot 4 jaar gevangenisstraf. Omdat plegers van vluchtmisdrijf vaak niet aan hun proefstuk toe zijn als het gaat om verkeersonveilig gedrag, pleit Vias institute voor een adequate straf, ook als er geen of geen zwaar lichamelijk letsel is. Klassieke straffen zoals een geldboete of een verval van recht tot sturen zorgen echter niet altijd voor een permanente gedragsverandering. De rechter kan daarom een alternatieve straf opleggen in de vorm van een verkeerscursus. Er bestaan specifieke vormingen voor overtreders die te snel rijden, rijden onder invloed van alcohol en drugs, en een meer algemene module waar ook plegers van vluchtmisdrijf in terechtkomen. Vorig jaar volgden in Vlaanderen bijna 1100 verkeersovertreders zo'n interactieve vorming van 20 uur bij Vias institute.