...

Tijdens de corona-lockdown plaatste Vias institute op zijn website een quiz met vragen over de nieuwigheden in de wegcode. Kandidaat-bestuurders konden zo tijdens de sluiting van de rijscholen hun theoretische kennis oefenen. Andere bestuurders konden hun kennis van de wegcode opfrissen. Sinds de creatie van de wegcode in 1975 is die code in totaal 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer in de laatste 10 jaar. Het is dus moeilijk om altijd op de hoogte te zijn van al die wijzigingen. Wie de regels niet kent, kan ze uiteraard moeilijk in de praktijk toepassen. Bij de wijzigingen uit de laatste jaren zijn bijvoorbeeld een hele reeks nieuwe concepten gedefinieerd in de wegcode, zoals fietsstraat, schoolstraat, lage-emissiezone, doorlopende weg voor voetgangers en fietsers,... Er zijn verkeersregels bijgekomen voor elektrische fietsen en steps en voor het 'ritsen' bij stilstaand verkeer. Daarnaast werden bestaande regels aangepast, zoals het inhaalverbod voor vrachtwagens, de wettelijke alcohollimiet voor professionele bestuurders en de maximumsnelheid voor autocars, ... Het is belangrijk om de nieuwe regels onder de aandacht te brengen, want een enquête uitgevoerd door Vias institute toont aan dat gemiddeld 1 Belg op de 3 (34%) de meest recente verkeersregels niet kent. Enkele voorbeelden: - Meer dan 1 op de 4 Belgen (27%) weet niet dat de verkeersborden B22 en B23 de fietsers de toelating geven om door het rode licht te rijden om rechtdoor te rijden of rechtsaf te slaan. - 1 Belg op de 5 (19%) weet niet dat het verboden is om fietsers in te halen in een fietsstraat. - Meer dan 1 op de 3 Belgen (37%) weten niet dat voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps op het voetpad moeten rijden als ze stapvoets rijden, en op het fietspad als ze sneller gaan. - De helft van de Belgen (53%) weet niet dat voor professionele bestuurders een alcohollimiet geldt van maximaal 0,2 ?. De wegcode niet of onvoldoende kennen, kan een impact hebben op de verkeersveiligheid. Het is immers niet mogelijk om een regel te respecteren die je niet kent. Dat kan voor iedereen gevaarlijk zijn, maar brengt vooral de kwetsbare weggebruikers in gevaar. Het is vooral om die te beschermen dat een aantal recente wijzigingen in de wegcode zijn aangebracht, besluit Vias institute.