...

28 juli. Sciensano en ITG jagen samen op exotische muggensoorten in ons land. Toen een inwoner van Maastricht een verdacht ogende mug signaleerde, troffen onderzoekers er de Aziatische bosmug (Aedes japonicus) aan. Niet de gevreesde tijgermug - die dengue, zika of chikungunya van mens tot mens overdraagt - maar dat had evengoed gekund. Wie een mug spot die er raar uitziet, kan foto's uploaden naar www.muggensurveillance.be.28 juli. Het is vandaag Wereld-hepatitisdag. Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V) maakt bekend dat ze vanaf deze maand de werking van HCV-verpleegkundigen uitbreidt naar heel Vlaanderen, en daarvoor een budget vrijmaakt van 150.000 euro. De werking gecoördineerd door Free Clinic vzw richt zich op injecterende drugsgebruikers/27 juli. In Wuhan gaat een district dat twee miljoen inwoners telt weer in lockdown, na de ontdekking van vier asymptomatische gevallen. De Chinese stad telt in haar geheel 11 miljoen inwoners. De Chinese overheid blijft zweren bij een streng, zerocovidbeleid.27 juli. Europees Commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides vraagt de 27 lidstaten om een gecoördineerde aanpak van apenpokken. Steunpilaren zijn sensibilisering en het opzetten contactonderzoek.26 juli. De covidpandemie begon wel degelijk op de dierenmarkt van Wuhan, dat besluit een groep internationale onderzoekers. De argumenten zijn niet nieuw. De eerste personen bij wie covid werd vastgesteld, woonden rond de Wuhan-markt, werkten er of hadden er banden mee. Op de markt zijn sporen van het virus aangetroffen. De diersoorten die er verhandeld worden zijn plausibele gastheren.26 juli. In de nasleep van de pandemie zullen er in de komende jaren duizenden mensen meer overlijden door problemen gelinkt aan alcoholgebruik, dat schatten Britse onderzoekers. Juist de risicodrinkers zijn tijdens lockdowns en perioden van beperkte sociale contacten meer gaan drinken. De onderzoekers stelden verschillende scenario's op, maar dat waarbij deze drinkers in de regel terugkeren naar het vroegere gebruiksniveau, lijkt hen het minst waarschijnlijk.25 juli. Een paar dagen na het Europees Geneesmiddelenagentschap keurt ook de Europese Commissie het vaccin tegen pokken van Bavarian Nordic, Imvanex, goed voor gebruik tegen apenpokken. Onlangs verdeelde HERA - de Health Emergency preparedness and Response Authority van de Europese Commissie nog 54.000 doses van Jynneos onder de Europese lindstaten - dat is de Amerikaanse versie van Imvanex, geproduceerd door dezelfde fabrikant. De FDA keurde Jynneos al langer goed voor het gebruik tegen apenpokken. De huidige voorraden van Imvanex zijn erg beperkt. 25 juli. De Britse NHS kampt met een gigantisch personeelstekort. In Engeland alleen schat een parlementaire commissie dat er 12.000 ziekenhuisartsen tekort zijn en 50.000 verpleegkundigen en vroedvrouwen. De wachtlijsten zijn enorm en de pandemie heeft de zorgachterstand nog fors vergroot.25 juli. Niet covid maar AAV2 - een adeno-geassocieerd virus - in combinatie met een adenovirus of soms ook het herpesvirus HHV is verantwoordelijk voor een abnormaal hoog aantal gevallen van hepatitis bij kinderen. Dat het aantal gevallen toeneemt in het zog van de pandemie, zou ermee te maken hebben dat kinderen massaal zijn blootgesteld aan virussen na een lange periode van relatieve isolatie. Normaal gezien hadden ze daar al eerder immuniteit tegen opgebouwd.23 juli. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus roept apenpokken uit tot "een internationaal gevaar voor de volksgezondheid". Dokter Ghebreyesus hakt de knoop door omdat de bevoegde WHO-commissie verdeeld blijft over de noodzaak om het hoogste waarschuwingsniveau te geven. Maar vooral in Europa luidt de internationale organisatie nu groot alarm. Daar is het aantal gevallen immers veruit het grootst. Zaak is om verdere escalatie van het aantal gevallen te voorkomen.23 juli. De Amerikaanse CDC meldt twee gevallen van apenpokken bij kinderen. De meeste gevallen van apenpokken komen thans voor bij mannen die seks hebben met mannen. Apenpokken wordt overgedragen door nauw lichamelijk contact (en niet noodzakelijk seksueel contact). Dat apenpokken zich onder kinderen zou gaan beginnen te verspreiden, is wel het laatste wat men wil hebben.22 juli. In Wallonië start op 5 september de nieuwe boostercampagne tegen covid. Ze richt zich op de oudere bevolkingsgroepen en specifieke doelgroepen - zoals mensen met een verminderde immuniteit en zorgverleners. Volwassenen tot 50 jaar oud kunnen een extra booster krijgen op eigen vraag. Zwangere vrouwen worden wel nog apart benaderd. De campagne zal acht weken duren, met 21 vaccinatiecentra. Ook op huisartsen en apothekers wordt een beroep gedaan.22 juli. De vaccins tegen covid hebben wereldwijd 19,8 miljoen levens gered, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan 12 miljard vaccins gezet, maar in vele landen blijft men toch nog ver onder het streefdoel. Investeringen in nieuwe, makkelijk toe te dienen vaccins blijven van levensbelang.14 juli. Een Tongerse huisarts is in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 4.000 euro. Tijdens de tweede coronagolf had ze een affiche opgehangen in haar praktijk, waarop ze meedeelde geen mondmasker te dragen. De straf is evenwel aanzienlijk lichter dan de straf die de politierechter vorig jaar uitsprak - de oorspronkelijke straf zou hebben berust op een verkeerde interpretatie van de wet. 14 juli. De levensverwachting bij geboorte bedroeg vorig jaar in ons land 81,7 jaar voor de hele bevolking, meldt Stadbel. Daarmee komt ze weer zo goed als op het niveau van 2019, toen de levensverwachting 81,8 jaar bedroeg. In 2020 kende de levensverwachting voor het eerst in 20 jaar een daling naar 80,8 jaar.13 juli. De loonkloof tussen de seksen is in de gezondheidssector groter dan in andere sectoren: vrouwen verdienen er gemiddeld 24 procent minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse naar de verloning in de gezondheidssector in 54 landen, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Voor België is het beeld beter: 58% van het personeel in de sector werkt in beroepscategorieën waar vrouwen meer verdienen dan mannen.12 juli. Bijna 8.000 Vlamingen hebben in 2021 contact genomen met De Druglijn, zo blijkt uit het jaarverslag. Dat is 5 procent meer dan in 2020. De Druglijn spreekt over het "derde recordjaar op rij" en wijst naar de langdurige gevolgen van de coronacrisis als een verklaring voor het stijgend aantal contacten. Meer dan de helft van de contacten (56%) verliep in 2021 langs de chatservice. Bijna de helft van de vragen (45%) kwam van mensen die zelf gokken, gamen, of alcohol, drugs of pillen gebruiken. 11 juli. Tijdens een officiële plechtigheid krijgt dokter Peter Carmeliet een oorkonde en een onderscheidingsteken van de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA). Jambon looft de bijdragen van de Leuvense onderzoeker voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen kanker die Vlaanderen internationaal op de kaart helpen zetten. Andere laureaten voor de Vlaamse eretekens zijn een zanger (Will Tura), een kok (Seppe Nobels) en een ruiter (Michèle George).11 juli is de Vlaamse feestdag, maar ook de Wereldbevolkingsdag. De VN rekent uit dat rond15 november dit jaar de wereld 8 miljard mensen zal tellen. Maar de groei vertraagt - eind van deze eeuw zou de wereldbevolking pieken met 10,5 miljard bewoners. Volgend jaar wordt verwacht dat India China zal voorbijsteken als land met het grootste aantal inwoners. Bij de landen met de grootst verwachte bevolkingstoename zitten er nogal wat Afrikaanse: Egypte, Nigeria, Ethiopië, Congo en Tanzania. Eurostat maakt bekend dat in Europa het bevolkingsaantal voor het tweede jaar op een rij afneemt.9 juli. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) kondigt aan dat ze 1,7 miljoen euro investeert in een performanter IT-systeem voor de kinderopvang. Dat moet het mogelijk maken sneller een tijdlijn te krijgen van alle meldingen, klachten, handhavingstrajecten en opvolgingsgegevens voor een site, wanneer daar een gevaarssituatie wordt gesignaleerd. Het Agentschap moet zo een beter overzicht krijgen en met een dashboard dossiers snel en goed kunnen opvolgen. Er zal vervolgens een transparant publiek systeem komen voor ouders. Met haar actie anticipeert de minister al op de kritiek die het Agentschap Opgroeien krijgt na bekendmaking van het rapport van de Onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.8 juli. Aandacht in de media voor de dienst kinderoncologie van UZ Brussel, dat patiëntjes moet doorsturen naar andere gespecialiseerde ziekenhuizen. "We kampen momenteel met een acuut tekort aan pediatrische oncologen, in een context van een algemeen tekort aan kinderartsen", legt De Prez uit. "We hebben deze beslissing genomen om de beste zorg voor de kinderen te garanderen."8 juli. De Kamercommissie Gezondheid keurt in eerste lezing het wetsontwerp goed dat de quota voor artsen en tandartsen in 2027 en 2028 vastlegt. De tekst maakt deel uit van het akkoord dat minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) afsloot met de Franse Gemeenschap. De N-VA en het Vlaams Belang verkregen dat er nog een tweede lezing in de Kamercommissie komt. In de Commissie Sociale Zaken kreeg de federale minister voor Volksgezondheid dan weer groen licht voor een wetsontwerp dat de reïntegratie van langdurig zieken moet bewerkstelligen. Langdurig zieken die niet meewerken aan hun reïntegratie kunnen een stukje van hun uitkering verliezen. Werkgevers bij wie er opvallend veel langdurig zieken zijn, moeten een extra bijdrage betalen.8 juli; De Kamercommissie Justitie beveelt het ontslag aan van twee directeurs bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: David Stevens, de voorzitter van de GBA en de directeur van het Algemeen Secretariaat, en Charlotte Dereppe, de directeur van de Eerstelijnsdienst die een boekje opendeed over de werking van de GBA. Dat verneemt Belga. De Franstalige oppositiepartijen bleven afwezig uit de Commissie uit protest tegen het ontslag van de "klokkenluidster".7 juli. De Kamer benoemt drie nieuwe leden in het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De twee Nederlandstaligen: hoogleraar strafrecht aan de UGent prof. Gert Vermeulen en data protection officer bij het UZ Leuven Griet Verhenneman. Daarmee wordt onder meer de plaats ingevuld van Frank Robben, die in februari ontslag nam om te vermijden de België zou gedagvaard worden door het Europees Hof van Justitie.1 tot 7 juliDe gesprekken met de Zelfmoordlijn helpen om de suïcidaliteit bij de bellers te doen afnemen. Onderzoekers van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie vonden dat de bellers na een telefoongesprek zich minder hopeloos voelen en meer sociale steun ervaren. "Het was geen evident onderzoek", verzekert professor Gwendolyn Portzky van de VLESP. "We zijn blij dat we de effectiviteit van deze gesprekken wetenschappelijk kunnen aantonen. Zowel voor Vlaanderen als internationaal zijn dat belangrijke onderzoeksresultaten."De campagnes rond huidkanker werpen vruchten af, stelt Paul Callewaert van Solidaris (de socialistische ziekenfondsen). De laatste zeven jaar is bij leden van Solidaris het aantal dermatoscopieën verdrievoudigd: van 1.753 in 2014 tot 5.329 in 2021. Maar wanneer een afwijking wordt gevonden, is een bezoek aan een dermatoloog aangewezen. En daar knelt het schoentje: "Je moet vaak lang, zelfs verschillende maanden, wachten voor je een afspraak hebt."Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle krijgt de komende jaren een grondige make-over. Er komt 10.000 m2 nieuwbouw en 10.000 m2 van de bestaande 36.000 m2 wordt gerenoveerd. Subsidies zijn eind vorig jaar aan het VIPA gevraagd - maar het ziekenhuis is zelf al begonnen met enkele afdelingen die niet langer meer konden wachten. De afdeling fysiotherapie is heringericht en nu wordt gestart met pediatrie. In de zomer komt nog de intensieve zorg aan de beurt, in het najaar volgen de kraamkliniek en het klinisch laboratorium. De volledige werken, afhankelijk van de beslissing van het VIPA, kunnen een drietal jaren in beslag nemen.Van de Britse postbodes worden er per week gemiddeld 32 door een hond gebeten. De Royal Mail telde van 1 april 2021 tot 31 maart van dit jaar alles samen 1.673 hondenbeten bij zijn postbodes. Sommige brievenbestellers waren lang arbeidsongeschikt of zijn nu gehandicapt, zegt het bedrijf.Regionaal WHO-directeur Hans Kluge roept de Europese landen op "hun inspanningen de komende weken en maanden te verhogen om te vermijden dat de apenpokken zich over een grotere geografische zone verspreiden". De snelheid waarmee het virus zich verspreidt neemt toe. Wereldwijd zijn er al meer dan 5.300 besmettingen met het apenpokkenvirus door laboratoria bevestigd. Europa is goed voor 90 procent van de gevallen die sinds half mei in 53 landen over de hele wereld werden geregistreerd. In België zijn er tot nog toe 168 bevestigde gevallen, plus één waarschijnlijk geval, van apenpokken geregistreerd - in de regel, maar niet alleen, bij mannen die seks hebben met mannen.Het bedrijf Vertex trekt de dossiers voor aanvraag van de terugbetaling van Kaftrio terug - in juli vorig jaar diende het een dossier in voor de behandeling van mucoviscidosepatiënten ouder dan 12 jaar met minstens één F508del-mutatie, in februari dit jaar voor de behandeling van kinderen van 6 tot 11 jaar oud. Het bedrijf zal nu een nieuw dossier indienen om de terugbetaling aan te vragen bij kinderen vanaf 6 jaar - met recente 'real world'-data. De Mucovereniging reageerde bijzonder ontgoocheld dat de onderhandelingen met de FOD Volksgezondheid afgesprongen leken te zijn. Maar de FOD reageerde onmiddellijk dat de onderhandelingen worden voortgezet. De eerdere belofte van minister Frank Vandenbroucke dat er deze maand een terugbetaling zou komen van Kaftrio voor kinderen van 12 jaar en ouder lijkt evenwel onhoudbaar.Het UZ Leuven ontdekt een nieuwe subtypering voor darmkanker. Ongeveer de helft van de tumoren vertoont darmslijmvliescellen zoals te verwachten, de andere helft vertoont slijmvliescellen die meer lijken op die uit de maagmucosa. Het tweede type, met metaplasie, heeft een ongunstigere prognose. Momenteel onderscheidt men vier types van darmkanker. Het MSI-type (microsatellietinstabiliteit) maakt ongeveer 10% van deze tumoren uit en is het enige type dat totnogtoe gunstig lijkt de reageren op immunotherapie. Het MSI-type behoort tot de tweede groep in de nieuw ontdekte subtypering - en de onderzoekers willen nu weten of ook de andere tumoren uit dit subtype beter reageren op immunotherapie. "Dit is informatie die 30 jaar inzichten in darmkanker op losse schroeven zet", stelt professor Sabine Tejpar van UZ Leuven Leuven. GlaxoSmithKline (GSK) investeert 70 miljoen euro in de vaccinfabriek in het Waals-Brabantse Waver. Dat geld gaat naar de productie van antigeen voor een vaccin tegen het RSV-virus. De positieve resultaten van een trial met dit vaccin worden deze zomer gepubliceerd, waarna de firma een dossier zal indienen bij de regulerende instanties. Eerder dit jaar werd al een andere investering van 330 miljoen euro in de fabriek van Waver aangekondigd.(Met Belga.)