...

Dit zal naar verwachting leiden tot hogere tevredenheids- en continueringspercentages en kan uiteindelijk bijdragen aan een daling van het aantal onbedoelde zwangerschappen, dat momenteel wereldwijd zo'n 40% bedraagt.2Het TANCO-onderzoek laat zien dat zorgverleners de interesse van vrouwen in het krijgen van informatie over anticonceptiemethoden in het algemeen duidelijk onderschatten. Zo verklaarde 73% van alle vrouwen dat ze langwerkende omkeerbare anticonceptiemethoden zouden overwegen, als ze van hun zorgverlener meer informatie zouden krijgen over deze methodes. TANCO liet tevens discrepanties zien met betrekking tot de feitelijke tevredenheid van vrouwen over hun anticonceptie. Als we kijken naar de drie meest gebruikte methodes (combinatiepil, minipil en hormoonspiraal), was de tevredenheid significant hoger bij gebruiksters van de hormoonspiraal: 78% gaf aan zeer tevreden te zijn over deze methode, vergeleken met 71% bij de combinatiepil en 66% bij de minipil.Daarnaast benadrukt het TANCO-onderzoek dat vrouwen een sterke interesse tonen in een anticonceptiemethode met de hoogst mogelijke effectiviteit; advies over anticonceptie is echter niet altijd afgestemd op hun veranderende behoeften door de tijd heen. Hoewel bijvoorbeeld een groot aantal (72%) van de ondervraagde vrouwen niet van plan is om kinderen te krijgen in de komende drie tot vijf jaar, gebruikt de meerderheid (55%) een kortwerkende anticonceptiemethode (SAC), zoals de pil. TANCO laat zien dat vrouwen graag meer informatie willen krijgen over alle anticonceptiemethoden. Dit biedt zorgverleners een goede gelegenheid om het gebruik van langwerkende, omkeerbare anticonceptie te bespreken, vooral omdat het onderzoek liet zien dat er slechts een beperkte kennis over deze methodes is bij de respondenten. Bij het kiezen van een anticonceptiemethode beschouwden vrouwen betrouwbaarheid en veiligheid als de twee belangrijkste kenmerken. 1. Merki-Feld GS et al. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018: 183-1932. Sedgh G et al. Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 and recent trends. Stud Fam Plann 2014;45:301-314Op basis van een persbericht van Bayer.