Er werd meer dan een jaar over onderhandeld maar uiteindelijk werd dan toch een akkoord bereikt over een wettelijk kader en sociale bescherming voor artsen in opleiding.

Duurzaam

"Een historisch akkoord en een duurzame structurele omslag", zo schuwt VASO-voorzitter dokter Jonas Brouwers de grote woorden niet. Sinds 1983 werden er geen aanpassingen meer gedaan aan de arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming van artsen in opleiding. "Er moet nu verder gewerkt worden aan een duurzaam opleidingsklimaat voor de artsen in opleiding," aldus Brouwers.

Minimumregels

Het akkoord bevat een collectieve overeenkomst met daarin minimumregels voor ziekenhuizen die een ASO tewerkstellen. Zo is er voor het eerst een uniform basisloon en een systeem voor wachtvergoedingen bepaald. Ook hoeveel vakantie een ASO kan opnemen en hoeveel tijd voor opleiding er voorzien wordt, staat in de overeenkomst.

Ouderschapsverlof, palliatief verlof en moederschapsbescherming is voorzien, naast een gegarandeerd loon bij de eerste maand ziekte. Een onafhankelijk controlesysteem voor de arbeidsuren wordt opgelegd zodat de wettelijke regels gecontroleerd kunnen worden.

CIMACS staakt

Recht op pensioenopbouw of een werkloosheidsvergoeding is nog niet voorzien. Volgens VASO heeft minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich geëngageerd om dit ter sprake te brengen binnen de regering.

De Franstalige vereniging van artsen in opleiding CIMACS ziet het akkoord niet zitten. Dat wil zeggen dat de assistenten morgen in de Franstalige ziekenhuizen het werk neerleggen.

Een lange update van het artikel vindt u hier.

Er werd meer dan een jaar over onderhandeld maar uiteindelijk werd dan toch een akkoord bereikt over een wettelijk kader en sociale bescherming voor artsen in opleiding."Een historisch akkoord en een duurzame structurele omslag", zo schuwt VASO-voorzitter dokter Jonas Brouwers de grote woorden niet. Sinds 1983 werden er geen aanpassingen meer gedaan aan de arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming van artsen in opleiding. "Er moet nu verder gewerkt worden aan een duurzaam opleidingsklimaat voor de artsen in opleiding," aldus Brouwers.Het akkoord bevat een collectieve overeenkomst met daarin minimumregels voor ziekenhuizen die een ASO tewerkstellen. Zo is er voor het eerst een uniform basisloon en een systeem voor wachtvergoedingen bepaald. Ook hoeveel vakantie een ASO kan opnemen en hoeveel tijd voor opleiding er voorzien wordt, staat in de overeenkomst.Ouderschapsverlof, palliatief verlof en moederschapsbescherming is voorzien, naast een gegarandeerd loon bij de eerste maand ziekte. Een onafhankelijk controlesysteem voor de arbeidsuren wordt opgelegd zodat de wettelijke regels gecontroleerd kunnen worden.Recht op pensioenopbouw of een werkloosheidsvergoeding is nog niet voorzien. Volgens VASO heeft minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich geëngageerd om dit ter sprake te brengen binnen de regering.De Franstalige vereniging van artsen in opleiding CIMACS ziet het akkoord niet zitten. Dat wil zeggen dat de assistenten morgen in de Franstalige ziekenhuizen het werk neerleggen.Een lange update van het artikel vindt u hier.