...

Dit zou vooral kwetsbare bevolkingsgroepen ten goede komen, zegt prof. De Maeseneer. Hij verwijst daarbij naar de hoofdstad. "Moesten al deze mensen er geconnecteerd zijn met een huisartsenpraktijk via een GMD, dan zou men tenminste van hun bestaan afweten en dan kan men ook iemand verantwoordelijk stellen om zorg te brengen naar deze kwetsbare groepen, namelijk via de praktijk waar zij zijn ingeschreven." "In Brussel zijn er echter slechts een 1.000-tal huisartsen aan de slag, terwijl er ongeveer 1.400 nodig zijn", vervolgt Jan De Maeseneer. "Jaarlijks studeren er in België weliswaar 700 huisartsen af, de komende tien jaar is er alvast geen probleem op vlak van huisartsencapaciteit." Een verplichte inschrijving bij een huisarts is overigens niet zo uitzonderlijk, zegt prof. De Maeseneer. "Dat gebeurt al in het buitenland. In Scandinavië krijg je bij het betrekken van een woonst, nog voor de wijkagent langs is geweest, de vraag om een dossier op te stellen bij de lokale huisarts of om het bestaande dossier te laten transfereren." Domus Medica is al langer vragende partij om het GMD verplicht te maken, reageert dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. "Ik stel vast dat ik aanzienlijk wat patiënten die via sociale media of vrienden foutieve informatie hadden opgepikt over de covidvaccinatie, correct heb kunnen informeren. Vaak ook tijdens een consultatie die in het teken stond van een andere zorgvraag." "Het GMD van vandaag op morgen verplichten, zal de huidige vaccinatieverschillen in de regio's niet kunnen rechttrekken", gelooft de huisarts. Het kan wel nuttig zijn naar toekomstige vaccinatierondes of -campagnes, bijvoorbeeld met het oog op booster- vaccinatie of als bepaalde bevolkingsgroepen 'ingehaald' moeten worden. "Het is politiek al een zeer moeilijke oefening om de vaccinatie te ver- plichten, laat staan het GMD", zegt dokter Michel Creemers, voorzitter van de huisartsenvleugel van ASGB/Kartel. "Maar ja, als het kan. Het GMD zorgt voor de bevestiging van de huisarts als eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. Het GMD en bij uitbreiding het EMD heeft ertoe geleid dat risicogroepen in het kader van de vaccinatie tegen SARS-CoV-2 sneller opgespoord en gecontacteerd kunnen worden. Wel benadrukken we dat elke ziekte- verzekerde een kwaliteitsvol GMD/EMD moet hebben. Dat EMD - en bij uit- breiding de SUHMER - moet dan ook voor alle gezondheidswerkers toegankelijk zijn en de basis vormen van de zorg." "Als er meer GMD's zouden aangelegd worden, dan zouden veel patiënten daar baat bij hebben. Het GMD is een essen- tieel instrument in zowel de curatieve als preventieve zorg. Ook het aantal covid- gevaccineerden moet omhoog, dat is duidelijk. Maar het GMD verplichten is niet het antwoord, dat is voor Bvas een brug te ver", zegt ondervoorzitter en huisarts Dirk Scheveneels. "Dan balanceer je op de rand van de beperking van de keuze- vrijheid van de patiënt. Verplichten houdt ook in dat je het niet beschikken over een GMD kan sanctioneren. Hoe dan? Dat is nog een andere discussie. Het lijkt niet waarschijnlijk dat hier een politiek draagvlak voor zal komen." Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wenste niet te reageren op de vraag om het GMD verplicht te maken.