...

Op 15 juli 2015 tekenden 'stichtende' leden AZ Maria Middelares (Gent), het O.L.V. van Lourdes (Waregem) en het az groeninge (Kortrijk) de netwerkovereenkomst 'E17', genoemd naar de autosnelweg die Gent, Waregem en Kortrijk met elkaar verbindt. De algemene directeurs wijzen op het mooie parcours dat ze samen al hebben afgelegd - "een belangrijk verschil met andere netwerken" -, bijvoorbeeld op het vlak van cardiologie en oncologie. Hun gedeelde waardenkader en bottom-up aanpak worden genoemd als een van de sleutels tot succes.In februari van dit jaar traden het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze en de Sint-Jozefskliniek van Izegem toe tot het netwerk. Samen vertegenwoordigen de vijf ziekenhuizen 2.462 erkende bedden, een 600-tal artsen en ruim 6.000 medewerkers in een zorgregio van 400.000 inwoners.Met vijf ziekenhuizen - en dus vijf drukke directeursagenda's - ging het relatief vlot om een datum te vinden voor het interview. "We zien elkaar op maandelijkse basis", zegt Bernard Ceriez (Sint-Jozefskliniek Izegem). "Vaker", vult Christophe Mouton (AZ MM) aan. Hij verwijst naar de vier verschillende comités waarin de algemeen directeurs zetelen.Het netwerk duidde Eric Van Zele aan als onafhankelijk voorzitter. "Het is goed om iemand te hebben die met een zekere afstand kan kijken naar wat een netwerk moet of kan zijn, de plus- en minpunten van elk ziekenhuis indachtig", verwijst Inge Buyse (az groeninge) naar Van Zeles industrieverleden (o.a. Telindus, Barco, nvdr).Medisch beleidMomenteel werken vier werkgroepen hard aan een gezamenlijke visie over kwaliteit, informatica, samenaankoop en medisch beleid. Bernard Ceriez: "Het medisch beleid voor het netwerk uitstippelen wordt een evenwichtsoefening tussen de uitwisseling van basiszorg en het bundelen van subspecialisaties.""Er zullen zich ziekenhuisoverschrijdende associaties vormen", gaat Frank Lippens (Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze) verder. "Dat laat toe om artsen in een maatschap aan te trekken die in het ene ziekenhuis instaan voor basiszorg, en in een ander hun subspecialisatie kunnen uitoefenen. Een win-win voor alle partijen.""Bedoeling is dat het voor artsen niet meer uitmaakt in welke ziekenhuizen zij werken, maar dat er één grote financiële pool komt, waardoor voor hen de argumentatie wegvalt dat ze liever in ziekenhuis x of y zouden werken", zegt Inge Buyse.Zo'n 'medische blauwdruk' voor het netwerk uittekenen is geen gemakkelijke opgave, erkennen de partners. Christophe Mouton: "Vandaag bestaan er al afspraken tussen telkens twee of drie ziekenhuizen binnen het netwerk, maar op termijn is het de bedoeling om tot dergelijke afspraken te komen met heel het netwerk." De troeven van elk ziekenhuis moeten daarbij uitgespeeld worden, benadrukt Richard Neirynck (O.L.V. van Lourdes). "Zulke knopen kan je alleen doorhakken door vaak samen te komen en vertrouwen te creëren."Plan voor spoedIn die blauwdruk zal er ook een oplossing moeten gevonden worden voor het aantal spoeddiensten en kraamafdelingen binnen het netwerk. Daarvan wil minister De Block dat ze te vinden zijn in slechts één of twee ziekenhuizen in een bepaalde regio. Frank Lippens tekende, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap samen met een werkgroep basis-specialistische ziekenhuizen, een tussenoplossing uit voor de spoed. "Stel dat je de spoed zou sluiten van de ziekenhuizen in Waregem, Deinze en Izegem. Dat betekent dat onze ziekenwagens naar Kortrijk en Gent zouden moeten rijden. Maar zowat 80% van de populatie nietgeplande zorg moet daar niet zijn."Het voorstel is dan om de spoeddienst van perifere lokale ziekenhuizen te laten fungeren als een soort proxy spoed, die op die manier een satelliet wordt van de spoeddienst van grotere ziekenhuizen. Bij voorkeur krijgen die satellietspoeddiensten ook een huisartsenwachtenpost naast zich en een PIT ter beschikking. Die laatste laat toe het vrij medisch interval tussen de steden te overbruggen. De kritische massa gaat naar hooggespecialiseerde centra, de basiszorg blijft behouden.Overblijvende ziekenhuizenWat met de overblijvende ziekenhuizen in de regio die nog geen aansluiting tot een netwerk hebben gevonden? "Ook zij zullen hun weg vinden en toetreden tot het netwerk dat het dichtst aansluit bij hun waardenkader", houden de gesprekspartners het kort. "In ieder geval koos het E17-netwerk voor de vlucht vooruit."