Patiëntenverenigingen meer autonomie bieden en ondersteunen aan de hand van gratis permanente vorming op maat: dat is het aanbod van Takeda met het programma 'Takeda Academy'. Het project wil patiëntenverenigingen op een duurzame manier helpen bij hun organisatie, meer bepaald door de bestuurders meer expertise te geven, de communicatie met de leden te optimaliseren en de samenwerking tussen patiënt en zorgverleners te versterken.

Takeda heeft onlangs het platform For You, With You gelanceerd met de steun van Belgische patiëntenverenigingen. De gratis app, die verkrijgbaar is op Google Store en Apple Store, biedt een scala aan hulpmiddelen en bronnen, en beoogt IBD-patiënten te helpen met het oog op een betere levenskwaliteit. De Wereld IBD-dag op 19 mei is de ideale gelegenheid om het medisch korps ertoe aan te zetten patiënten beter te begrijpen en te ondersteunen en ze goede oplossingen aan te reiken.

Met meer dan 7.000 gekende zeldzame ziekten en medische kennis die steeds omvangrijker wordt, is het voor artsen moeilijk om bij te blijven. Patiënten met een zeldzame aandoening moeten vaak jaren wachten opde juiste diagnose en zorgverlening. Door het diagnostische en medische besluitvormingsproces te ondersteunen, kan articiële intelligentie (AI) een grote meerwaarde bieden in het verbeteren van de patiëntenzorg.

Real-world (klinische) data (RWD) zijn patiëntgegevens die in de dagelijkse praktijk van artsen verkregen en verzameld worden. De analyses en informatie die hieruit voortkomen, ook wel gekend als real-world evidence (RWE), zijn uiterst krachtige instrumenten om de zorgkwaliteit voor patiënten te verhogen. Een mooi voorbeeld hiervan is het real-world IBD data dashboard, een pilootproject dat Takeda opstartte rond het actief bestanddeel vedolizumab.

De MMNA (Multiple Myeloma Nurse Academy) is een nascholingsprogramma voor verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in onco-hematologie. Het programma wil het kennisniveau verhogen van verpleegkundigen die een cruciale rol spelen in het zorgtraject van patiënten met een multipel myeloom. De steun van de Belgian Hematology Society en de belangstelling van een aantal ziekenhuizen tonen de noodzaak aan van een goed nascholingsprogramma zoals de MMNA.