...

Tijdens mijn assistentschap heb ik ondervonden dat je al te vaak mensen niet goed kunt helpen. Mensen maken bijvoorbeeld onvoldoende het verschil tussen een huisarts en hun specialist. Ze komen rechtstreeks naar de spoed, waar standaard onderzoeken worden verricht die niet altijd nodig zijn. Alles begint bij een performante educatie - voor de artsen in opleiding maar ook voor de patiënten. Met die insteek heb ik mezelf kandidaat gesteld op de gemeenteraadslijst: een extra middel om bepaalde doelstellingen voor de patiënt en voor de assistent in opleiding gemakkelijker te maken.Vanop de werkvloer heb ik een goede feeling van wat kan, mag en moet verbeteren binnen de gezondheidszorg. Het programma van N-VA sluit het beste aan bij mijn visie op de gezondheidszorg. Aandacht voor preventie, een betere verloning van het zorgpersoneel en een eerlijker, transparanter beleid.Preventieve geneeskunde is een taak voor verschillende disciplines. Voorkomen is beter dan genezen, ook voor de maatschappij. De beste manier om een patiënt te behandelen, is door te voorkomen dat een patiënt wordt gehospitaliseerd. Daartoe moeten we de communicatie tussen de huisarts en de specialist nog verbeteren. De specialist laat zich bijstaan door hoger opgeleide verpleegkundigen - de cardioloog bijvoorbeeld door hart-falenverpleegkundigen. Die sparen enorm veel geld uit door educatie van de patiënt.Om de verouderde bevolking zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden, moeten we de thuishulp stimuleren, waaronder ook de ergotherapie. Die discipline komt te weinig aan bod.Dat zijn maar een paar knelpunten waaraan ik wil werken. Als arts heb ik de nodige achtergrond om zelf in de politiek de hervormingen te realiseren die broodnodig zijn in onze sector. It takes two to tango, maar het helpt als de danspartners elkaar goed kennen.