...

Toch willen economen absoluut hun zegje doen in een driehoeksrelatie met arts en patiënt (zolang je maar niet verwacht dat ze de toekomst juist voorspellen - bankencrisis, weet u nog?). De heer Van Craeynest noemt zelf twee experts die hem broederlijk bijtreden: de heren De Rycke en alomtegenwoordige Lieven Annemans. Drie economen op één buik: zie daar de robuuste fundering om de toekomst van de gezondheidszorg op te stoelen... Maar ik dwaal af. Waar willen ze precies op besparen?Het is ongetwijfeld verstandig om geen zorg meer te verlenen aan de oudere medemens, want de zorgkost neemt explosief toe bij hogere leeftijd. Dure intensieve zorgen: weg ermee. Nierdialyse: niet rendabel. Kankerbehandelingen hoeven ook al niet meer: van de 68 geneesmiddelen die het European Medicines Agency bestudeerde, toonden slechts 24 een verbeterde overleving (meestal enkele maanden...) en slechts zeven verhoogden de levenskwaliteit. Maar als één van de ouders van de heer Annemans ernstig ziek werd, zou hij dan ook koele kostenberekeningen maken? Bovendien zetten de cijfers ons op het verkeerde been: de grootste kost is het laatste levensjaar. Ik hoorde het een collega huisarts deze week gepast formuleren: we moeten mensen leren sterven...Er is te weinig kwaliteit, fulmineert de hoofdeconoom. Evidence based economy behoeft geen referenties. België scoort nochtans de vijfde plaats op 35 landen in de Euro Health Consumer Index, met een gezondheidsbudget dat 10% van het BNP bedraagt. De top vier (en een occasioneel land dat achter ons bengelt) spendeert duidelijk meer centen. Geen enkel land, beste heer Van Craeynest, levert hogere kwaliteit met dezelfde middelen.Oh, maar u bedoelde dat we meer moeten inzetten op preventie. Een verbod op roken en alcohol dan maar? Roken is verantwoordelijk voor 2.8% van de totale zorgkost in Nederland (VTV-2018). Onze voorbeeldige noorder buren becijferden echter dat door het volledig uitbannen van roken de levensverwachting toeneemt en de totale zorgkost paradoxaal genoeg stijgt. Dan maar iedereen een PCSK9-inhibitor vanaf 40 jaar en hopen dat de farmaceutische industrie alles gratis uitdeelt?New York en België tellen beide ongeveer tien miljoen inwoners. New York wordt geleid door één burgemeester en 51 gemeenteraadsleden. België telt bijna 600 burgemeesters en meer dan 3000 gemeenteraadsleden, 150 federale kamerleden, 60 senatoren, vijf parlementen met bijna 400 leden, en zes regeringen met nog een slordige 50 ministers en staatssecretarissen. Zouden we niet beter eerst spreken over 'efficiënt besturen' dan over 'efficiënte gezondheidszorg'? Of hebt u er vertrouwen in dat onze regering '180 dagen in lopende zaken' zelf een duurzame begroting voor de gezondheidszorg kan opstellen? Misschien wil een gezondheidseconoom daar iets over vertellen...