Reglement reacties

Richtlijnen om te reageren

 • Zorg dat uw reactie relevant is.
 • Lever een positieve bijdrage aan het debat.
 • Reageer op de inhoud van het artikel.
 • Neem de verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw reactie. Weet dat u enkel met uw eigen naam kan reageren.
 • Wees u ervan bewust dat u verkeerd begrepen kan worden. Denk goed na voor u reageert.
 • Weet dat een korte geschreven reactie (net als een e-mail) vaak harder en botter overkomt dan wanneer ze in een gesprek wordt geuit.
 • Reageer gematigd en met mate. Extreme reacties en een stortvloed aan berichten worden door andere gebruikers ervaren als storend.
 • Reageer onderbouwd, zeg waarom iets wel of niet goed is.

Volgende reacties zijn niet toegelaten:

 1. laster en eerroof, reacties die een uiting zijn van haat, discriminatie, racisme, seksisme, homofobie of reacties die als dusdanig kunnen worden geïnterpreteerd en reacties die een inbreuk zijn tegen intellectuele eigendomsrechten
 2. persoonlijke aanvallen of scheldpartijen tegen onze journalisten of onze website, aanvallen tegen mensen die vermeld worden in het artikel, tegen andere gebruikers of tegen personen of instanties in het algemeen
 3. reacties die beledigend of kwetsend zijn voor anderen of als dusdanig kunnen worden geïnterpreteerd en reacties die strijdig zijn met de algemeen aanvaarde regels van wellevendheid.
 4. promotie voor commerciële producten, blogs of andere websites en links naar websites waarvoor Knack.be niet verantwoordelijk is en reacties die door andere gebruikers mogelijk als spam kunnen worden ervaren.
 5. Scheldpartijen, extreem taalgebruik, buitenproportioneel emotionele reacties.
 6. reacties met onnodig hoofdlettergebruik
 7. reacties die meer dan 1000 tekens bevatten

Praktisch

 1. Reageren kan enkel in eigen naam. Schuilnamen zijn niet toegelaten.
 2. De reacties worden gemodereerd. Reacties die in strijd zijn met dit reglement, worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd.
 3. Registraties met valse gegevens worden geschrapt.
 4. Over het blokkeren van de toegang tot de reacties, het schrappen van registraties of het verwijderen van reacties wordt niet gecommuniceerd door de moderatoren of de redacties. Elke beslissing van de moderatoren is een gevolg van dit reglement. Op vragen over individuele beslissingen wordt geen antwoord gegeven.