...

Ik ben hoogleraar gynaecologie en hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde in het UZ Gent, Sinds 2014 ben ik ook Senator en lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa voor Groen. Ik sta in de politiek op dezelfde manier als in mijn praktijk als arts sta, ten dienste van de anderen. In onze gepolariseerde samenleving is solidariteit ver te zoeken, en neemt de ongelijkheid steeds maar toe. In Straatsburg probeer ik de mensenrechten te verdedigen, evenals de democratie en de rechtstaat.Ook in Horebeke, het kleinste dorp van Vlaanderen, beroert het mij hoe mensen samenleven en hun rechten beschermd kunnen worden. Groen is een sociaalecologische partij en beide facetten zijn voor mij even belangrijk. We kunnen niet anders dan leven in harmonie met onze omgeving, en zuivere lucht en een gezonde leefomgeving staan vandaag overal hoog op de agenda. We hebben het veel te ver laten komen, maar het is zeker nog niet te laat. Onze omgeving heeft een enorme invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Het bewustzijn dat we anders moeten gaan leven neemt bij iedereen toe, zeker bij jonge mensen.De sociale poot van ons programma houdt in dat we allen beschermd moeten worden tegen de gevolgen van ziekte of tegenslag in het leven. Een solidaire samenleving zorgt ook voor de zwakkeren, de ouderen, degenen die er anders uit zien, een andere taal spreken, of een andere huidskleur of religie hebben. Zeker wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging.In mijn politiek engagement word ik geleid door mijn drang naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. Elke burger moet ernstig genomen worden en inspraak hebben in het beleid. Zoals een arts naar zijn patiënt moet luisteren, zodat ze samen, in gelijkwaardigheid, tot de correcte diagnose en therapie kunnen komen, zo ook moet een gemeentebestuur met zijn inwoners omgaan. Met respect en ten dienste van de gemeenschap, en niet omgekeerd.Op 14 oktober ga ik samen met een groep gemotiveerde Horebekenaren proberen een halve eeuw alleenheerschappij door het huidig bestuur te doorbreken. Omdat ook de lokale politiek belangrijk is, omdat ook de kleine problemen van mensen ertoe doen, omdat samenleven begint in het eigen dorp. Omdat ik het mijn plicht vind dit te doen.