...

Dat moet bijvoorbeeld gebeuren in de werkgroep die de nomenclatuur hervormt, meent Marc Moens (Bvas). Maar in eerste instantie voor de begroting 2022, die nu in de maak is. Die begroting is een primeur: het wordt de eerste meerjarenbegroting opgesteld binnen de gezondheidsdoelstellingen, met een transversale dimensie. Aan het nieuwe format voor de begroting wordt volop gewerkt - met onder meer ad-hocvergaderingen tussen artsensyndicaten en ziekenfondsen. Normaal legt het overleg artsen-ziekenfondsen het eigen ontwerp van de begrotingsdoelstellingen voor het volgend jaar vast begin september. Maar nu vindt de eerstvolgende Nationale Commissie daarover pas plaats op 27 september - om dan het resultaat te bekrachtigen. Andere onderwerpen op de NCAZ van maandag 30 augustus: