Artsenkrant had een gesprek met mevr. Cristina Baiana, coördinerend verpleegkundige op de dienst hematologie van het CHU ULC Namen, dat deelnam aan het proefproject. Als voorzitster van het verpleegkundig comité van de Belgian Hematology Society (BHS) is mevr. Baiana bijzonder goed geplaatst om de relevantie en de meerwaarde van het MMNA-programma te beschrijven.

Kan u ons een kort overzicht geven van het project? Waarom is de MMNA opgericht?

Mevr. Cristina Baiana: Twee jaar geleden heeft Takeda in nauwe samenwerking met prof. M.-C. Vekemans (UCL Saint-Luc, Brussel) en prof. N. Meuleman (Jules Bordet Ziekenhuis) een verkennend project op touw gezet in Wallonië om de behoefte aan bijscholing bij de zorgcoördinatoren oncologie te evalueren. Daar bleek duidelijk nood aan, en dat was meteen de basis van het MMNA-programma.

In samenwerking met prof. M. Delforge (hematoloog) en mevr. A. Vanhellemont (hematologisch verpleegkundige) van UZ Leuven heeft Takeda daarna in Vlaanderen een uitgebreid programma opgesteld, dat beschikbaar is voor alle verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in onco-hematologie. Het programma omvat enerzijds een e-learningsplatform (1) met verschillende theoretische modules:

1. het klinisch beeld en de diagnose,

2. de behandeling van multipel myeloom,

3. de behandeling van de symptomen en de complicaties van de ziekte en de behandeling.

Daarna volgde een interactieve multidisciplinaire sessie, waarin verschillende specialisten dieper zijn ingegaan op onderwerpen zoals ondersteunende zorg,revalidatie, palliatieve zorg en de rol vanverpleegkundigen in de onco-hematologie.Van de 156 deelnemers verklaarde 93% dat ze het MMNA-programma zouden aanbevelen aan hun collegae. Een van de sterke punten van het programma is dat het een nationaal, multidisciplinair programma is dat toegankelijk is voor alle onconurses. Binnenkort zal ook de Franstalige versie van de MMNA beschikbaar zijn. Takeda werkt momenteel ook nauw samen met andere experts aan een gelijkaardig project over lymfoom (Lymphoma Nurse Academy).

Waarom is bijscholing van verpleegkundigen in onco-hematologie zo belangrijk?

Op het einde van de opleiding verpleegkunde beschikken verpleegkundigen niet per se over de nodige 'bagage' inzake onco-hematologie, een zeer gespecialiseerd domein. Er bestaat een 5e jaar specialisatie, maar dat wordt helaas niet erkend, waardoor dat minder aantrekkelijk is. Almaar minder verpleegkundigen volgen dat extra jaar. Om het gewenste expertiseniveau te bereiken, is het essentieel dat ziekenhuizen bijkomende nascholingen kunnen blijven organiseren. Dat is noodzakelijk om aangepaste en kwaliteitsvolle zorg aan de patiënten te kunnen aanbieden. Dat is onze belangrijkste bekommernis.

"Om het gewenste expertiseniveau te bereiken, is het essentieel dat ziekenhuizen bijkomende nascholingen kunnen blijven organiseren. Dat is noodzakelijk om aangepaste en kwaliteitsvolle zorg aan de patiënten te kunnen aanbieden. Dat is onze belangrijkste bekommernis."

Verpleegkundigen in de onco-hematologie staan in de frontlijn. Zij zijn de gezondheidswerkers met wie de patiënten het eerst en het vaakst in contact komen. Het gebeurt vaak dat patiënten na een consultatie bij de arts niet alle informatie hebben begrepen of niet alle vragen hebben durven stellen. De verpleegkundige speelt een belangrijke rol als verbindingspersoon tussen de de patiënt en andere gezondheidswerkers (arts, diëtist, psycholoog,...).

Samenwerking met het medisch korps en het multidisciplinair team is bijzonder belangrijk. Verpleegkundigen moeten bijvoorbeeld de bijwerkingen van de behandeling kennen. Als de patiënt zegt dat hij zich goed voelt en dat hij alleen maar wat tintelingen in de vingers voelt, en het niet nodig vindt een arts te verwittigen, kan de verpleegkundige meteen ingrijpen. Tintelingen kunnen immers een teken van polyneuropathie zijn, een bijwerking van de behandeling. Door hun ervaring en expertise kunnen oncologisch verpleegkundigen de patiënt geruststellen als hij bang is of twijfels heeft, maar kunnen ze ook en vooral ingrijpen als dat nodig is.

Waarom ondersteunt en promoot de BHS deze bijscholing?

De MMNA verhoogt het kennisniveau duidelijk. Ik kan het alleen maar aanbevelen,ook al omdat verpleegkundigen actief hebben meegewerkt aan het opstellen van het programma. Het programma kan ook nuttig zijn voor andere gezondheidswerkers, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een multipel myeloom.

(1) Wie wil deelnemen aan het programma van de MMNA (e-learningplatform) kan terecht op: https://takeda.clevercast.com/

Meer info: medical.department@takeda.com

Bekijk hier de PDF-versie van dit artikel.

C-ANPROM/BE/OG/0029

Artsenkrant had een gesprek met mevr. Cristina Baiana, coördinerend verpleegkundige op de dienst hematologie van het CHU ULC Namen, dat deelnam aan het proefproject. Als voorzitster van het verpleegkundig comité van de Belgian Hematology Society (BHS) is mevr. Baiana bijzonder goed geplaatst om de relevantie en de meerwaarde van het MMNA-programma te beschrijven.Kan u ons een kort overzicht geven van het project? Waarom is de MMNA opgericht? Mevr. Cristina Baiana: Twee jaar geleden heeft Takeda in nauwe samenwerking met prof. M.-C. Vekemans (UCL Saint-Luc, Brussel) en prof. N. Meuleman (Jules Bordet Ziekenhuis) een verkennend project op touw gezet in Wallonië om de behoefte aan bijscholing bij de zorgcoördinatoren oncologie te evalueren. Daar bleek duidelijk nood aan, en dat was meteen de basis van het MMNA-programma.In samenwerking met prof. M. Delforge (hematoloog) en mevr. A. Vanhellemont (hematologisch verpleegkundige) van UZ Leuven heeft Takeda daarna in Vlaanderen een uitgebreid programma opgesteld, dat beschikbaar is voor alle verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in onco-hematologie. Het programma omvat enerzijds een e-learningsplatform (1) met verschillende theoretische modules: 1. het klinisch beeld en de diagnose, 2. de behandeling van multipel myeloom,3. de behandeling van de symptomen en de complicaties van de ziekte en de behandeling.Daarna volgde een interactieve multidisciplinaire sessie, waarin verschillende specialisten dieper zijn ingegaan op onderwerpen zoals ondersteunende zorg,revalidatie, palliatieve zorg en de rol vanverpleegkundigen in de onco-hematologie.Van de 156 deelnemers verklaarde 93% dat ze het MMNA-programma zouden aanbevelen aan hun collegae. Een van de sterke punten van het programma is dat het een nationaal, multidisciplinair programma is dat toegankelijk is voor alle onconurses. Binnenkort zal ook de Franstalige versie van de MMNA beschikbaar zijn. Takeda werkt momenteel ook nauw samen met andere experts aan een gelijkaardig project over lymfoom (Lymphoma Nurse Academy).Waarom is bijscholing van verpleegkundigen in onco-hematologie zo belangrijk?Op het einde van de opleiding verpleegkunde beschikken verpleegkundigen niet per se over de nodige 'bagage' inzake onco-hematologie, een zeer gespecialiseerd domein. Er bestaat een 5e jaar specialisatie, maar dat wordt helaas niet erkend, waardoor dat minder aantrekkelijk is. Almaar minder verpleegkundigen volgen dat extra jaar. Om het gewenste expertiseniveau te bereiken, is het essentieel dat ziekenhuizen bijkomende nascholingen kunnen blijven organiseren. Dat is noodzakelijk om aangepaste en kwaliteitsvolle zorg aan de patiënten te kunnen aanbieden. Dat is onze belangrijkste bekommernis.Verpleegkundigen in de onco-hematologie staan in de frontlijn. Zij zijn de gezondheidswerkers met wie de patiënten het eerst en het vaakst in contact komen. Het gebeurt vaak dat patiënten na een consultatie bij de arts niet alle informatie hebben begrepen of niet alle vragen hebben durven stellen. De verpleegkundige speelt een belangrijke rol als verbindingspersoon tussen de de patiënt en andere gezondheidswerkers (arts, diëtist, psycholoog,...). Samenwerking met het medisch korps en het multidisciplinair team is bijzonder belangrijk. Verpleegkundigen moeten bijvoorbeeld de bijwerkingen van de behandeling kennen. Als de patiënt zegt dat hij zich goed voelt en dat hij alleen maar wat tintelingen in de vingers voelt, en het niet nodig vindt een arts te verwittigen, kan de verpleegkundige meteen ingrijpen. Tintelingen kunnen immers een teken van polyneuropathie zijn, een bijwerking van de behandeling. Door hun ervaring en expertise kunnen oncologisch verpleegkundigen de patiënt geruststellen als hij bang is of twijfels heeft, maar kunnen ze ook en vooral ingrijpen als dat nodig is.Waarom ondersteunt en promoot de BHS deze bijscholing?De MMNA verhoogt het kennisniveau duidelijk. Ik kan het alleen maar aanbevelen,ook al omdat verpleegkundigen actief hebben meegewerkt aan het opstellen van het programma. Het programma kan ook nuttig zijn voor andere gezondheidswerkers, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een multipel myeloom. (1) Wie wil deelnemen aan het programma van de MMNA (e-learningplatform) kan terecht op: https://takeda.clevercast.com/Meer info: medical.department@takeda.comBekijk hier de PDF-versie van dit artikel.C-ANPROM/BE/OG/0029