...

"De data die eerst aangekondigd waren, zijn gewoon niet haalbaar", aldus de Domus Medica-voorzitter. "Zowel voor de eerste als voor de tweede lijnzal de vaccinatie maar mondjesmaat op gang komen. Er zijn gewoon niet meer vaccins.""Toedienen van de tweede dosis bij de bewoners van woonzorgcentra heeft voorrang. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kijkt hoeveel vaccins er vervolgens over blijven, en wijst die toe aan de campagne bij de zorgverleners."Pioniers"Ook in de ziekenhuizen zijn nog maar weinig mensen gevaccineerd - zelfs van de groep zorgverleners in de frontlinie. Ik zie geen spanningsveld tussen de eerste en de tweede lijn." "Een deel van de huisartsen is gevaccineerd in de woonzorgcentra. Samen met Zorgnet-Icuro had DM ertoe opgeroepen om bij het opstellen van de reservelijst eerst te denken aan de zorgverleners binnen de frontlinie. We hebben de andere koepels van woonzorgcentra opgeroepen om dezelfde vraag te stellen." "In sommige centra veel doses over, maar dat waren wel uitzondering. Maar de levering was berekend op vijf doses - de zesde dosis had je dus altijd op overschot. Daar kon je wat zorgverleners mee vaccineren. Dat is goed gegaan, dat mag ook wel eens gezegd worden." Hoeveel zorgverleners er al ingeënt zijn verschilt wellicht nogal sterk van plaats tot plaats. "We willen dat wel graag bevragen maar hebben er momenteel geen duidelijk zicht op."Namenlijst vaccinatiecampagneVoor het samenstellen van de namenlijsten van wie opgeroepen wordt, voorziet hij weinig problemen bij de huisartsen. "De huisartsen hebben het voordeel dat de kringen goed georganiseerd zijn. Die gaan die taak wel tamelijk vlot tot een goed einde kunnen brengen." Voor andere beroepsgroepen, kinesitherapeuten of podologen bijvoorbeeld, zal dat een stuk complexer zijn. Ook voor de praktijkassistenten is het wat ingewikkelder. "Domus Medica probeert al een lijst op te stellen, bijvoorbeeld door de gegevens die we verkregen hebben uit de aanvragen voor het Impulsfonds. Dan zouden de kringen die alleen maar moeten aanvullen."Logisch is om de grote blokken in hun geheel te nemen, met leeftijd als criteria voor de volgorde. "Er is eerst vastgelegd wie in de frontlinie zat. Daar was weinig discussie over. De rest van de eerste lijn zal in één keer worden meegenomen.Het is zinloos om tijd te verliezen met discussies of nu eerst de kinesitherapeuten aan de beurt moeten komen en dan pas de podologen. Daar zit dan misschien twee of drie dagen tussen. We moeten vooral hopen dat tegen wanneer het zover is, er vaccins genoeg beschikbaar zullen zijn."Grote logistieke operatieWorden de huisartsenkringen over het hoofd gezien bij de uitbouw van de vaccinatiecentrum, zoals de Vlaamse overheid ook met moeite hun rol erkende bij de uitbouw van de test- en triagecentra, en het beheersen van lokale uitbraken.? "Het is duidelijk aangegeven in het proces waar medische expertise nodig is." "Voor zo een belangrijke logistieke operatie als de vaccinatiecentra heb je een samenwerking nodig tussen de ELZ, de lokale besturen, de huisartsen en de apothekers. Als je alleen al naar het benodigde personeel kijkt.... Niemand kan dat op zijn eentje doen. Ieder moet zijn expertise inbrengen. De apothekers heb je bijvoorbeeld nodig om de farmaceutische keten goed te bewaken." "In regio's waar er al meer samenwerking bestaat binnen de Zorgraden, zal dat uiteraard vlotter verlopen. Maar dit moet je samen doen, er is geen andere optie."