...

Ik woon op fietsafstand van het UZ in Korbeek-Lo, samen met mijn echtgenote en vier kinderen.Sinds 2012 ben ik ook gemeenteraadslid in de gemeente Bierbeek, voor de partij Groen. Samen met de coalitiepartners sp.a en CD&V maken we deel uit van de meerderheid in Bierbeek.Net als in 2012 komen in Bierbeek de partijen Groen en sp.a samen op als kartel. Als lijsttrekker vorm ik een duo met Cil Cuypers (sp.a), de nummer 2 op de lijst.Mijn engagement in de gemeentepolitiek is geen rechtstreeks gevolg van mijn medische roeping, al zijn er natuurlijk wel raakvlakken. Net zoals ik in mijn beroep zo goed mogelijk voor mijn patiënten wil zorgen, wil ik ook op een grotere schaal meehelpen aan de gezondheid en het geluk van mijn dorpsgenoten. Daarenboven heb ik ervaren dat probleemoplossend denken, een van de fundamenten van de geneeskunde, ook nuttig is tijdens vergaderingen en onderhandelingen in de gemeentepolitiek. Ik probeer steeds te streven naar oplossingen, zonder vast te blijven zitten in ideologische discussies.Ook de principes van de evidence-based medicine probeer ik toe te passen in de politiek. Waar mogelijk moeten we onze beslissingen op goede en correcte data staven. Tijdens de voorbije zes jaar hebben we werk gemaakt van een ambitieus klimaatactieplan, konden we een dossier van sociale woningbouw dat al 30 jaar aansleepte deblokkeren, moderniseerden we de gemeentediensten met de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis. We hebben werk gemaakt van nieuwe en betere fietspaden, met zelfs een heuse fietssnelweg in het vooruitzicht. Zo kunnen onze inwoners nog meer stimuleren om zich op een duurzame manier te verplaatsen, met een extra dosis lichaamsbeweging er bovenop.In de volgende legislatuur wensen we nog meer het accent te leggen op het klimaat, met een groene gemeente waar iedereen gelukkig kan zijn. We willen erover waken dat de mooie open ruimte waarover Bierbeek beschikt, gespaard wordt van verdere versnippering. Voor wie het moeilijker heeft, willen we dat de sociale diensten snel en proactief hulp bieden, en niet wachten tot iemand de drempel heeft overwonnen om binnen te stappen bij het OCMW. Hiertoe zal een nauwe samenwerking nodig zijn met alle hulpverleners, incluis de medici die in onze gemeente actief zijn.