In deze video beschrijft Françoise Poot, dienst dermatologie van het Erasmusziekenhuis, Brussel, waarom de arts-patiëntrelatie zo belangrijk is om de therapietrouw en de werkzaamheid van de behandeling te verbeteren. Ze herinnert eraan dat communicatie een kunst is, net zoals de geneeskunde zelf. Eigenlijk zouden de studenten die kunst moeten aanleren tijdens hun opleiding, maar in afwachting daarvan kan je cursussen communicatie volgen die gebaseerd zijn op luisteren, rollenspelen en het verwerven van vaardigheden.

In deze video komt Delphine Kerob, medisch directrice van de Laboratoires Vichy, terug op de belangrijkste punten van haar presentatie tijdens de 'late breaking news'-sessie. Ze beschreef daarin de omgevingsfactoren waar patiënten met acne het meest aan worden blootgesteld (exposoom) en die dus invloed kunnen uitoefenen op de pathogenese, de persistentie en de ernst van acne.

In deze video leggen Miikka Vikkula, hoogleraar menselijke genetica, De Duve Instituut, UCL, en professor Laurence Boon, plastisch chirurge en coördinatrice van het centrum voor bloedvatafwijkingen aan de Cliniques universitaires St Luc, uit dat de ontdekking dat dezelfde genen meespelen bij bepaalde kankers en een groot aantal bloedvatmisvormingen, ons op het spoor kan zetten van een medicamenteuze behandeling in plaats van enkel chirurgie.

In deze video brengt Martine Bagot, Hôpital Saint Louis, verslag uit van de Franse ervaring in het kader van een tijdelijke vergunning met chloormethinegel, een alkylerend cytostaticum, bij de behandeling van mycosis fungoides, de frequentste vorm van T-cellymfoom van de huid. Het geneesmiddel is goedgekeurd in Europa en zou dus binnenkort beschikbaar moeten zijn in de meeste landen van Europa.

In deze video vestigt Olivier Aerts, UZ Antwerpen, de aandacht op het feit dat nagenoeg alle klinische vormen van dermatitis kunnen te wijten zijn aan contactallergie. Hij herinnert eraan dat een allergische contactdermatitis ook kan optreden bij patiënten met een andere huidziekte en dat allergische contactdermatitis net zoals syfilis een klinisch beeld kan veroorzaken dat dat van alle andere huidziekten kan nabootsen.

Weinig studies hebben de werkzaamheid en het effect op de levenskwaliteit van een behandeling onderzocht bij patiënten met psoriasis die al een systemische behandeling hadden gekregen. De PROSE-studie is een multicentrische, prospectieve fase IV-studie die de effectiviteit en het effect op de levenskwaliteit van secukinumab heeft onderzocht bij patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis die al dan niet al een behandeling hadden gekregen. Op het congres van de EADV, dat van 8 tot 13 oktober 2019 heeft plaatsgevonden in Madrid, werden de resultaten na 52 weken gepresenteerd.

Hidradenitis suppurativa is een chronische ontstekingsziekte van de huid die wordt gekenmerkt door ontstekingsletsels (noduli, abcessen en fistels) en die zeer negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit. De prevalentie van hidradenitis suppurativa is niet precies bekend. De ramingen lopen sterk uiteen van studie tot studie. Daarom heeft een Duitse groep een onderzoek uitgevoerd om de prevalentie van hidradenitis suppurativa te meten in de actieve bevolking.

Acne maakt een groot deel van de klinische praktijk van dermatologen uit. In deze video bespreekt Brigitte Dréno (Nantes, Frankrijk) de laatste gegevens over de pathofysiologie van acne en de invloed die ze in een nabije toekomst zullen hebben op de behandeling van acne. Dit interview is een welgekomen aanloop tot de communicatie tijdens een 'late breaking abstract'-sessie over de rol van de verschillende blootstellingen (samengevat onder de naam exposoom) bij de pathogenese en de ernst van acne.

In deze video legt Mariano Suppa (Brussel) uit waarom hij een vraagteken heeft geplaatst bij de titel die hem was voorgesteld: "Sunbeds and melanoma: Time to ban the tan." Een pleidooi voor een redelijke benadering, wat niet wegneemt dat hij fundamenteel niet gewonnen is voor het gebruik van een zonnebank, vooral door jonge mensen, getuige de vele artikels die hij daarover heeft gepubliceerd.

Onder fijn stof wordt een geheel van vaste en vloeibare materialen in suspensie in de lucht verstaan. Die partikels worden klassiek ingedeeld in twee groepen naargelang van hun maximale diameter in micrometer (µm): PM10 en PM2,5. En met het recente dieselgate weten we er alles van. De verbranding van fossiele brandstoffen afgeleid van petroleum is een belangrijke bron van dergelijke vervuilende partikels, die allerhande gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken zoals hart- en longziekten en kanker.

Het Duitse PsoBest-register bevat de gegevens van volwassen patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis zonder gewrichtspsoriasis. De patiënten die door dermatologen buiten het ziekenhuis werden gezien, werden in het register opgenomen zodra een systemische behandeling werd gestart, en ze werden gevolgd gedurende een periode tot 15 jaar.