...

Ik ben Dirk Devroey, huisarts in Overijse en al 12 jaar gemeenteraadslid voor Open VLD. Ik ben professor huisartsgeneeskunde aan de VUB en adviseur op het kabinet van minister De Block.Als arts én lokale politieker worden we al gauw in een hoekje geduwd van zorg en welzijn. Maar ik trek graag de aandacht op een aantal raakvlakken tussen artsen en politici op het gebied van deontologie. Beide beroepsgroepen gaan om met overheidsgeld enmiddelen.Als arts zijn wij gebonden aan de Code van de Geneeskundige Plichtenleer en de regelgeving van pharma.be en Mdeon. Deze strenge controlemechanismen zorgen ervoor dat artsen - die tenslotte allemaal overheidsgeld uitgeven - minimaal beïnvloed worden door de farmaceutische industrie en dat er transparantie bestaat over deze beïnvloeding. Alle activiteiten moeten op voorhand gemeld worden. In tegenstelling tot de geneeskundige plichtenleer lijkt de politieke deontologie een lege doos. Er is bij lokale politiekers vaak geen zelfinzicht over de deontologische grenzen die overschreden worden.Er bestaan nochtans meerdere deontologische richtlijnen voor ambtenaren en politiekers (van ministers tot lokale mandatarissen). Zo moet elke gemeente een deontologische code opstellen. Deze deontologische code legt een aantal regels op waaraan mandatarissen zich zouden moeten houden maar er is geen enkele transparantie om de naleving van deze regels af te toetsen.Ik pleit voor een verplichte melding en registratie van alle contacten die ambtenaren en mandatarissen hebben met bedrijven of mensen van wie dossiers ter beslissing voorliggen. Voor de uitwerking daarvan kan een voorbeeld genomen worden aan de meldingsplicht en regelgeving die nu voor zorgverstrekkers bestaat. Net zoals voor onderzoekers die hun belangenconflicten moeten melden bij publicaties en voordrachten, zouden ook politici hun belangenconflicten moeten melden. En dit moet uiteraard verder gaan dan het melden van hun zitjes in raden van bestuur van vennootschappen zoals het nu het geval is. In Overijse staat transparantie en deontologie van het beleid hoog op de agenda van het kartel Open VLD en Groen.